Halden

halden@naturvernforbundet.no

Naturvernforbundet i Halden har kommunene Halden og Aremark som vårt arbeidsområde. Her finner vi Østfolds største sammenhengende skoger. Vårt område er innfallsport for flere nye arter av spesielt insekter som kommer flygende inn sørfra, men også via ballastvann til Iddefjorden.

Halden sett fra sør sør-øst

Nyheter fra Halden

1 2 3 4 6