Dette mener Akershus-partiene om natur og miljø

Vi sendte ut en rekke spørsmål i gamle Akershus fylke, samt Jevnaker. Fordi kommunene har forskjellig geografi og utfordringer varierer spørsmålene noe mellom kommunene. Vi har sendt disse spørsmålene til partiene som stiller liste i de forskjellige kommunene, og spørsmål og svar kan du lese under. Vi publiserer svar fortløpende.

Illustrasjonsfoto: Østmarka fra Bjønnåsen. Fotograf: Hanna Løken.

Vi sendte ut en rekke spørsmål i gamle Akershus fylke, samt Jevnaker. Fordi kommunene har forskjellig geografi og utfordringer varierer spørsmålene noe mellom kommunene. Vi har sendt disse spørsmålene til partiene som stiller liste i de forskjellige kommunene, og spørsmål og svar kan du lese under. Vi publiserer svar fortløpende.