Agentlov kveler russisk miljøpartner

Naturvernforbundets russiske partner Green World stenger organisasjonen etter mer enn 20 års arbeid for atomsikkerhet og naturverdier utenfor St. Petersburg. Organisasjonen er stemplet som «fremmed agent» grunnet samarbeid med Naturvernforbundet.

Green World har hatt base i den lukkede atombyen Sosnovyj Bor, der Leningrad atomkraftverk ligger. Kraftverket har verdens eldste reaktorer av Tsjernobyl-type. Green World ble stemplet av det russiske Justisdepartementet som «fremmed agent» i fjor, og har den siste tiden vært overlesset av rettssaker, bøter og økte rapporteringskrav. Myndighetene har vist til samarbeidet med Naturvernforbundet og arbeidet for åpenhet og dialog om nedbygging av gamle reaktorer, som argument for stempelet som «fremmed agent».

– Trist for miljøvern og demokrati

Nå ser Green World ingen annen utvei enn å stenge organisasjonen.
– At Green World avvikler viser nok en gang hvor vanskelig det er å drive miljøvern i Russland. Dette er trist for miljøvernet og demokratiet i Russland, sier fagansvarlig Kjersti Album i Naturvernforbundet.
Håpet er at personene bak Green World finner måter å fortsette sitt viktige arbeid på.
Green World mottok i fjor høst et brev på 42 sider fra det russiske Justisdepartementet. Det sa at Green Worlds arbeid for atomsikkerhet er politisk påvirkning i atomspørsmål. Med utenlandsk støtte fra Naturvernforbundet kvalifiserte dette til å bli stemplet som «fremmede agenter», en skjebne de deler med over 100 russiske sivilsamfunnsorganisasjoner.

– Påvirker oss alle

Naturvernforbundet har samarbeidet med Green World om miljø- og atomspørsmål siden 1996. Oleg Bodrov, som er organisasjonens leder, er ikke overrasket, men likevel svært frustrert over situasjonen organisasjonen nå er i.
– Det kan ikke være slik at spørsmål om atomsikkerhet i Russland og Skandinavia skal løses av landene hver for seg. Dette er en miljøutfordring som påvirker oss alle, og slik miljøorganisasjonene samarbeider må også våre politikere og eksperter samarbeide for å løse de utfordringene vi har, sier Bodrov.

Begrenser ytringsfriheten sterkt

«Agentloven» som nå brukes mot Green World ble vedtatt i 2012, sammen med en rekke andre lover som begrenser det russiske sivilsamfunnets handlings- og ytringsfrihet. I 2015 vokste antallet organisasjoner som er stemplet som agenter svært raskt. Tallet er nå godt over 100. Svært mange av organisasjonene som er stemplet som agenter sliter med videre drift. Mange må betale store bøter, og mange avstår fra utenlandsk støtte i håp om å komme seg bort fra lista. Agentstempelet skremmer folk flest, og gjør det svært vanskelig for organisasjonene å komme ut i media og få folkelig oppslutning om det viktige miljøarbeidet.