Du er her:

Årsmøter i lokal- og fylkeslag

Lever årsmøtepapirer

Etter årsmøtene i lokal- og fylkeslagene skal lagene i henhold til vedtektene levere inn årsmøteprotokoll, årsregnskap og årsberetning. Her følger informasjon om hvordan dere leverer årsmøtepapirer.

Løsning for å sende inn papirene elektronisk
Det har vært en del utfordringer med løsningen for å sende inn årsmøtepapirer elektronisk, derfor har vi i mellomtiden skrudd av dette skjemaet, og ber nå om at dere sender det på e-post. 

Levere årsmøtepapirer
Årsmøtepapirene kan sendes på e-post til organisasjonsavdelingen på organisasjon@naturvernforbundet.no. Bruk emnet "Årsmøtepapirer 2022". 

I e-posten er det viktig at følgende informasjon kommer frem: 

  • Navn på lokal-/fylkeslaget årsmøtepapirene kommer fra. 
  • Navn på den som sender inn årsmøtepapirene. 

Frist for å levere årsmøtepapirer
I henhold til vedtektene må: 

  • Lokallag levere årsmøtepapirer innen 1. april.
  • Fylkeslag levere årsmøtepapirer innen 15. april.

Hvilke årsmøtepapirer skal sendes inn? 
I henhold til vedtektene må lokal- og fylkeslagene levere følgende årsmøtepapirer: 

  • Årsmøteprotokoll
  • Årsmelding fra foregående år
  • Årsregnskap fra foregående år

I tillegg kan lokal- og fylkeslagene velge om de vil sende inn følgende dokumenter: 

  • Budsjett for det kommende året
  • Arbeidsprogram/-plan for det kommende året
  • Uttalelser vedtatt av årsmøtet (MERK: Om dere ønsker å sende en uttalelse til landsmøtet, må dette fremmes i tråd med instrukes som gjelder for forslag til landsmøtet, les mer her.)

Dersom årsmøteprotokollen ikke tydelig angir hvem som sitter i styret, ber vi om at dere i tillegg leverer utfylt skjema for styresammensetting, som dere finner sammen med malene til de ulike årsmøtepapirene

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.11.2021