Arven etter Mardøla

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Sabima inviterer til jubileumsseminar onsdag 24. november på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. På seminaret vil vi ha fram både kampen for å ta vare på uerstattelig natur, bruk av sivil ulydighet som sikkerhetsventil i et demokrati og trekke linjene fra Mardøla til en av dagens aktuelle aksjoner, nemlig sommerens aksjoner i Repparfjord.

26. august i fjor var det 50 år siden politiet bar bort naturvernerne fra teltleiren som skulle stanse tørrleggingen av Mardøla. En av verdens vakreste fosser skulle legges i rør. 

Aksjonen er alle norske miljøaksjoners mor og saken var med på å styrke den oppvåknende interessen for natur- og miljøvern i Norge. Mardølaaksjonen pekte fremover mot Alta-aksjonen, verneplanene for vassdrag og dagens kamp for energisparing og mot naturødeleggende utbygging av vind- og vannkraft.


Den 24.11 feirer vi dette viktige jubileumet med heldagsseminar på Sentralen i Oslo. Vel møtt!
 

Seminaret streames live her:

https://www.facebook.com/naturvernforbundet


Program for dagen

09:30 – 10:00      Registrering
                              Filmfremvisning – nyproduksjon

10:00      Velkommen v/ Therese Woie , leder i Natur og Ungdom og Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet

Sivil ulydighet i miljøkampen – Hva lærte vi av Mardøla? 

10:05   Ola Elvestuen, Venstre, Miljø- og energikomiteen på Stortinget
10:15   Sofie Marhaug, Rødt, Miljø- og energikomiteen på Stortinget
10:25   Rasmus Hansson, Miljøpartiet de grønne, næringskomiteen på Stortinget

Samtale mellom stortingsrepresentantene v/Truls Gulowsen og Therese Woie

10:45 – 11:10      Dei tok vatnet vårt, tidsvitne fra Eikesdalen/Eresfjord v/ Per Even Opsal

11:10 – 11:40     Mardølaaksjonen og økofilosofen Sigmund Kvaløy v/ biograf Arne Vinje

11:40 – 11:50      Opplesning fra Blå, v/ forfatter Maja Lunde

11:50 – 12:30      Lunsj

12:30 – 12:40      Film – vassdragskampen gjennom tidene

Sivil ulydighet i miljøkampen og i dag

12:40 – 13:05     Sivil ulydighet og demokrati v/tidligere justisminister Odd Einar Dørum

13:05 – 13:20      Historiens lengste aksjonsleir – 100 dager ved Repparfjorden v/ Therese Hugstmyr Woie

13:20 – 13:35     Hvorfor dro jeg til Mardøla? V/ Magne Lindholm (tidsvitne).

13:35 – 14:20      Samtale om sivil ulydighet som virkemiddel fortalt av tidsvitner, ledet av Gina Gylver

                              Alta/Kautokeino                            v/Jan Borring
                              Mardøla                                          v/ Odd Einar Dørum
                              Repparfjord (og Førdefjord)        v/Therese Hugstmyr Woie
                              Fra Kautokeino til Repparfjord   v/ Aslak Heika Hætta Bjørn

14:20 – 14:25     Mardøla-blues v/Magne Lindholm

14:25 – 14:45      Pause m/kake

Naturmangfold – kampen for å bli hørt

14:45 – 15:15      Naturpanelet -og tapet av norsk natur v/ professor Vigdis Vandvik, UiB

15:15 – 15:30     Vassdragene våre får dere aldri – avslutning  v/ Truls Gulowsen og Therese Hugstmyr Woie

 

Ordstyrer for dagen er Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet