Du er her:

  • Aust-Agder

Kontakt oss


Kontaktperson Naturvernforbundet i Aust-Agder:

Stig Rubach
E-post: s.rubach@online.no
Tlf.: 95 75 93 64
Adresse: Åsveien 5
4879 Grimstad

Naturvernforbundet i Arendal - se hele styret her

Leder: Morten Wegner Tveit (Tlf 47464570) 

Mail: arendal@naturvernforbundet.no

 

 

Kontaktperson Naturvernforbundet i Grimstad

Harald Røed

Telefon: 93201774

Adresse: Sømsvegen 55, 4870 Fevik

E-post: Har56@hotmail.com

 

Naturvernforbundet i Aust-Agder har også et lokallag i Lillesand:

Naturvernforbundet i Lillesand

Jorunn Årstøl Stålsett
Justøy
4780 BREKKESTØ
jstalsett@gmail.com
Telefon: 37 27 12 65