Avslår ønske fra vindkraftutbygger

I dag ble det klart: Norges vassdrags- og energidirektorat avslår søknaden om utsatt frist for igangsettelse av Bremangerlandet vindkraftverk. Det betyr at naturen på den unike øya ytterst i Nordfjord kan være reddet fra vindkraft.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen var på Bremangerlandet i sommer. Nå kan vindkraftplanene være stoppet.

Bremangerlandet vindkraftverk er, ifølge Naturvernforbundet, et kroneksempel på feilene som har blitt gjort i prosessene rundt utbygging av vindkraft på land i Norge. Det særegne fjellplatået i Bremanger er dominert av myr, fjellvann, gamle støler og stier – omkranset av stupbratte klipper som kaster seg ned i havet. Her vil Sogn og Fjordane Energi (SFE) bygge ut 18 turbiner. Ny kartlegging av fugletrekket i området har avslørt at millioner av fugl trekker gjennom området hvor kraftverket er planlagt. Det er bare en av mange grunner til at Naturvernforbundet er sterkt imot vindkraftverk på Steinfjellet i Bremangerlandet kommune.

– Dette tar vi som et stort steg mot endelig seier for den verdifulle naturen på Bremangerlandet! Jeg vil takke lokale ildsjeler og alle andre som kjemper mot utbygging av vindindustri på Steinfjellet, Bremangerlandet. Dette viser at det nytter å ta kampen for naturen, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

– Vi lever i ei natur- og klimakrise, der tapet av natur har kommet så langt at vi ikke har mer å miste. FN har utropt dette tiåret som restaurasjonstiår, der vi skal bruke tiden på å rydde opp og reparere det som er mulig, ikke gjøre nye, store naturinngrep. Blir det ankesak, har våre høyeste myndigheter nå også gode argument fra NVE for å sette foten ned for vindkrafttiltaket og sikre Bremangerlandet for kommende generasjoner, sier Førsund.

Vedtaket kan ankes til Olje- og energidepartementet innen tre uker.