Du er her:

Bli naturens støttespiller!

Som støttespiller for Naturvernforbundet bidrar du til arbeidet med å sikre vår enestående naturarv og å hindre farlige klimaendringer. Dere kan velge å bli Samarbeidspartner, Naturpartner eller annonsør.

Samarbeidspartner:
Det å være Samarbeidspartner innebærer et faglig og strategisk samarbeid med Naturvernforbundet, omfang og innhold tilpasses partenes behov. Samarbeidspartnere støtter fortrinnsvis Naturvernforbundet over flere år, men kan også bidra med et engangsbeløp. Omfang og innhold i partnersamarbeidet forhandles fra gang til gang. Samarbeidet kan omfatte:

  • Faglig rådgivning for samarbeidspartnere som ønsker å oppnå bedre miljøytelse og miljøprofil.
  • Samarbeid om faglige eller markedsorienterte prosjekter, som å forestå undersøkelser, utarbeide rapporter, bistå med informasjonstiltak eller gjennomføre kampanjer på områder der Naturvernforbundet har særlig kompetanse og styrke.
  • Samarbeid om å utvikle og introdusere miljøvennlige produkter og løsninger.

Naturpartner:
Naturpartner er for virksomheter som velger å støtte naturvernarbeidet med et ønsket beløp. Naturpartnere vil få magasinet Natur & miljø, omtale på Naturvernforbundets nettsider og invitasjoner til deltagelse på arrangementer. Naturpartnere kan omtale avtalen i sine egne informasjonskanaler. Det er mulighet for samarbeid om markedsføringstiltak eller faglig dialog. Partnerskapet løper inntil virksomheten sier opp avtalen.

Les mer om våre retningslinjer for bedriftssamarbeid her.

Under ligger et uforpliktende registreringsskjema for partnerkonseptet og andre samarbeidsformer. Vi kontakter dere innen kort tid for å diskutere samarbeidet videre.

Ja! Vi vil bli kontaktet:

Velg hvordan dere vil støtte oss