Bli med på vassdragstreff!

Årets vassdragstreff finner sted ved Femundsvassdraget i midten av juni. Se det spennende programmet og meld deg på her.

Naturvernforbundet

Naturvernforbundets vassdragsvernutvalg arrangerer årets vassdragstreff i Elgå 16. til 18. juni i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund,  FNF Innlandet, BirdLife og med støtte fra Sabima.

Femundsvassdraget/ Trysilelva inngikk i den aller første verneplanen for vassdrag, og har i år vært vernet i 50 år!

Flere tar nå til orde for å tillate utbygging av vassdrag som er vernet. Vassdragstreffet vil markere at det er all grunn til å stå vakt om verneplanene for vassdrag.

Praktisk informasjon

Påmeldingsfrist 8. juni. Meld deg på her!

Deltakeravgiften på 350 kr. inkluderer servering under treffet, inklusiv middag på fredag og lørdag. Eventuell hotellovernatting og reisekostnader kommer i tillegg og må betales av den enkelte.

50-årsjubileum

I år er det 50 år siden vi fikk den første verneplanen for vassdrag. Arbeidet med å ta vare på elvene og fossene våre har pågått i over hundre år og startet med at Vestlandske Naturvernfredningsforening kjøpte Vettisfossen og som førte til at fossen ble fredet i 1924. Pioneren Hanna Resvoll-Hansen argumenterte også for vern av Gjende og Sjoa, og dette vassdraget kom med i den første verneplanen i 1973.

Einar Gerhardsen var en av de første som erkjente behovet for å verne vassdrag. Han skrev allerede på 1960-tallet, av at «så lenge kampen står om det enkelte vassdrag, kan det alltid mobiliseres så mange argumenter og så mye politisk press at utbyggingssynet seirer. For å unngå en utvikling der Norges enestående natur spises opp bit for bit var det nødvendig å få en samlet plan der man bindende og konkret hadde fastslått hvilke vassdrag skulle fredes og hvilke bygges ut.»..

Dette førte til den første verneplanen i 1973. Den ble etterfulgt av Verneplan II, Verneplan III og Verneplan IV. Siden har det kommet suppleringer, og det er nå 390 vassdrag som er vernet mot utbygging. Norges vassdragsnatur er unik, og vernet av de 390 vassdragene har betydd enormt mye for å ta vare på naturverdiene i Norge.

Femundsvassdraget/ Trysilelva inngikk i Verneplan I, og årets vassdragstreff er derfor lagt til Elgå for å markere 50-årsjubilieet. På seminaret vil vi ta opp hvilke andre trusler et vernet vassdrag står over for. Eksempler kan være vegutbygging, skogsdrift, hyttebygging og grusuttak.

Program

Tema: «Hvordan ta vare på verneverdiene i vassdrag vernet mot kraftutbygging – eksempel Femundsvassdraget/ Trysilvassdraget»

Vassdrag er vernet mot kraftutbygging, men i praksis ikke vernet mot andre inngrep, eksempelvis skogbruk, jordbruk, veibygging, hyttebygging og grusuttak. Hvordan forvalter vi vassdrag med store verneverdier?

Fredag 16.6

Frammøte ettermiddag. Innkvartering. Felles middag på Femund Nasjonalparkhotell i Elgå kl. 19.

Lørdag 17.6

Seminar på Nasjonalparkhotellet.                                                                                                  Ordstyrer: Jan Olav Nybo, leder av Vassdragsvernutvalget i Naturvernforbundet.

09:00-09:10     Åpning v/ordfører Line Storsnes, Engerdal kommune og leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen

09:10-09:30     Historisk tilbakeblikk på verneplanen for vassdrag

09:30-09:50     Presentasjon av vassdraget v/ Ragnar Vik og Morten Aas

09:50-10:20     Betydningen av verneplanene for vassdrag for norsk natur- og miljøvern. Magnus Takvam leder samtalen.

10:20-10:35     Hva er inkludert når et vassdrag er vernet mot kraftutbygging? V/ seksjonsleder Carsten Jensen, NVE

10:35-10:45     Spørsmål

10:45-11:05     Kaffe/te, frukt og beinstrekk

11:05-11:25     Rettsvernet for vernede vassdrag mot ulike inngrep v/ advokat Tine Larsen, medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns- vassdrags- og ekspropriasjonsrett

11:25-11:35     Spørsmål

11:35-13:00     Omvisning på Nasjonalparksenteret og lunsj.

13:00-13:15     Kommunenes ansvar i arealplanleggingen for å ta vare på verneverdiene. V/ ordfører Erik Sletten, Trysil kommune

13:15-13:25     Spørsmål

13:25-13:50     Miljørettens evolusjon – hva har skjedd på miljørettens område siden Femundsvassdraget ble vernet? V/ Nikolai K Winge, Holth & Winge AS

13:50-14:00     Spørsmål

14:00-14:40     Panelsamtale ledet av Magnus Takvam med Carsten Jensen, Tine Larsen, Nikolai K. Winge, Stein Engebret Storsnes, Trysil Fellesforening og Erik Sletten, Trysil kommune

14:40-15:00     Kaffe/te, frukt og beinstrekk

15:00-16:00     Politisk debatt ledet av Magnus Takvam

  • Bente Irene Aaland (Ap)
  • Per Martin Sandtrøen (Sp)
  • Hanne Astrup Velure (H)
  • Birgit Oline Kjerstad (SV)
  • Ola Elvestuen (V)
  • Truls Gulowsen, Naturvernforbundet

19:00   Felles middag med kunstnerisk innslag og markering av det er 50 år siden Femundsvassdraget ble vernet.

Søndag 18.6

09:00   Synfaring langs vassdraget fra Elgå til Trysil, inklusiv familiedag langs vassdraget

13:30   Vassdragstreffet slutt