Dom i historisk miljøsak utsatt

Dom i saken der Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å tillate gruvedumping i Førdefjorden er utsatt til 10. januar. Det melder Oslo tingrett.

Rasmus Berg

Oslo tingrett opplyster at dommen i Fjordsøksmålet ikke kommer i 21. november, som tidligere tillyst. Ifølge Oslo tingrett skal dommen bli forkynt 10. januar 2024.

– Vi kjenner ikke flere detaljer om begrunnelsen, men vi kan jo håpe at det er et tegn på at retten vil gjøre en grundig jobb, og da bør vi vinne saken, ettersom vi presenterte de beste argumentene, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Hovedpunktene i stevningen

Da rettsforhandlingene ble tatt opp i Oslo tingrett 18. september nedla Naturvernforbundet og Natur og Ungdom påstand om at tillatelsene til gruveselskapet Nordic Mining er ugyldige.

Søksmålet er bygd på følgende rettslige innsigelser:

1. Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav; vannrammedirektivet og mineralavfallsdirektivet.

2. Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.

3. Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Utdatert gruveprosjekt

– Gruveprosjektet til Nordic Mining er utdatert, og statens tillatelser er ikke i tråd med lovverket. Det er ingen andre land enn Norge og Papua Ny-Guinea som sier ja til ny gruvedumping i sjøen. Vi må slutte å behandle naturen vår som avfallsplass, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Helt siden 1990-tallet har det vært planer om å deponere gruveavfall fra Engebøfjellet i Førdefjorden. I 2015 ga staten gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe avgangsmassene i fjorden; nå er tillatelsen på inntil 170 millioner tonn.

Havforskerne fraråder

Statens egen faginstans, Havforskningsinstituttet, har slått fast at slik deponering er «ikke bærekraftig». Gruveavfallet vil inneholde finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier som vil spre seg over store områder i fjorden.

– Det har vært interessant og ganske trist å høre statens advokater. Det har handlet om temmelig kortsiktig økonomisk gevinst og arbeidsplasser. De hevder at de har sjekket miljøkonsekvensene grundig nok, men det er åpenbart feil, sier Gina Gylver, leder for Natur og Ungdom, og viser til Havforskningsinstituttets frarådning til gruveprosjektet helt fra start.