En svart dag for norske vassdrag

Olje- og Energiminister Tord Lien gav i dag tillatelser for nedbygging av Nedre Otta, på tross av de store negative konsekvenser for friluftsliv og natur. – Mer årelating av de livgivende elvene våre er både uansvarlig og unødvendig, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Den planlagte utbyggingen av Nedre Otta er Norges største vannkraftprosjekt, og vil gi store negative effekter både på naturen og friluftslivet i området.

– Dette er en svart dag for norske vassdrag. Allerede har over to tredeler av de fantastiske elvene våre blitt lagt i rør. Nå skal enda en flott elvestrekning strupes. Verdien av en elv kan ikke bare måles i kilowattimer – vi mister både viktig natur, et fantastisk friluftsområde, og en elv som har vært til stor glede for fiskere, raftere og padlere, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Nedre Otta er svært viktig for fiskebestander både i Otta og Gudbrandsdalslågen. Vandrende fisk som ørret og harr rammes hardt av den lave vannstanden. Elvestrekket er også viktig for overvintrende vannfugler, ikke minst den smålåtne fossekallen – vår nasjonalfugl. Det er også registrert minst fem truede arter av lav og sopp langs elva.

– Det største offeret for denne utbyggingen er naturen. Mer årelating av de livgivende elvene våre er både uansvarlig og unødvendig, sier Lars Haltbrekken.

Det har vært stort lokalt engasjement mot utbyggingen, som også vil svekke mulighetene for friluftsliv, padling og fritidsfiske i området.

– Nedre Otta er blant Europas beste elver for fritidsfiske, rafting og padling. Nå vil den mektige elva miste mye av sin kraft. Det brede, grove elveleiet vil framstå som tørrlagt, sier Lars Haltbrekken.