– Endelig et oppgjør med skrekkelig gruvedrift

I dag la regjeringen frem sin nye strategi for gruvedrift, den såkalt mineralstrategien. Her lanserer de sitt mål om at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.

– Endelig tar regjeringen et oppgjør med mange tiår med skrekkelig gruvedrift og mineralforvaltning. Strategien legger opp til et helt nytt regime for gruveavfall, som sannsynligvis kunne forhindret at prosjektene ved Førdefjorden og Repparfjorden hadde blitt godkjent hvis de skulle søkt i dag, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet ønsker endringene i mineralstrategien velkommen. Store mangler på miljøkrav har tidligere åpnet for gruveprosjekter i Norge med uakseptable naturinngrep og forurensning.

I september skal Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gjennomføre første rettsrunde i et søksmål mot staten for å stanse dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Dette prosjektet hadde sannsynligvis ikke fått tillatelse om tiltakene i den nye mineralstrategien hadde vært iverksatt.

Les mer om fjordsøksmålet her: https://fjordsoksmalet.no/, og bidra gjerne til pengeinnsamlingen for å finansiere søksmålet.

Et særlig godt tiltak i den nye mineralstrategien er at nye gruveprosjekter endelig må dokumentere behovet i samfunnet for ny utvinning av mineralene, og begrunne at det ikke er tilstrekkelig potensiale i det sirkulære kretsløpet.

– Med dagens naturkrise har vi kun plass til de mest nødvendige og beste gruveprosjektene. Men dette tiltaket avhenger av at regjeringen følger opp med en god sirkulærstrategi som faktisk øker utnyttelsen av eksisterende mineraler i kretsløpet. Så her er bare en liten del av jobben gjort, sier Gulowsen.

De gode nyhetene i den nye mineralstrategien kommer kun et døgn etter at regjeringa foreslo å åpne store havområder for gruvedrift på havbunnen, til store protester fra miljøbevegelsen. Nå er det opp til Stortinget å redde dyphavet for potensielt katastrofale miljøkonsekvenser.

– Det er en stor jobb å implementere denne helomvendinga i norsk mineralpolitikk. Regjeringa må vise at de kan lykkes med forsvarlig gruvedrift på land, før de kan ha noe troverdighet på gruvedrift på havbunnen. Gårsdagens brutale åpning for havbunnsmineraler gjør det dessverre vanskelig å ta regjeringens miljøambisjoner på alvor.

Ti grunner til å si nei til havbunnsmineraler nå

Regjeringen foreslår å åpne store deler av norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet. Her er 10 grunner til hvorfor de IKKE bør gjøre det.