– Flåthen i utakt med verden

LO-lederen har forlatt sin sterke støtte til Klimaforliket, mens det internasjonale klimasamarbeidet legger stadig mer vekt på enkeltlandenes nasjonale utslippskutt. Flåthen er i utakt med verden, mener Lars Haltbrekken.

Naturvernforbundet er skuffet over at statsministeren og LO-lederen sår tvil om forpliktelsene i Klimaforliket, og mener det er en avsporing i klimadebatten, i utakt med internasjonalt klimasamarbeid.

–   I stedet for å skape usikkerhet om de små kuttene vi skal gjøre her på berget burde statsministeren, LO-lederen og andre som stod bak Klimaforliket, sørge for å få på plass virkemidlene som gjør at vi når målene, sier Lars Haltbrekken.

Etter at Jens Stoltenberg først har skapt usikkerhet om klimaforlikets mål for kutt i Norges klimagassutslipp, gikk LO-leder Roar Flåthen ut i Aftenposten onsdag og mente at det blir for dyrt å kutte 2/3 av klimagassutslippene nasjonalt, slik Klimaforliket sier.

I utakt

Haltbrekken peker på at Flåthens utspill er i utakt med utviklingen i det internasjonale klimasamarbeidet. Under klimatoppmøtet i Mexico i fjor ble det lagt langt større vekt på nasjonale utslippskutt enn tidligere. Utviklingslandene har lenge etterlyst større kutt på hjemmebane i rike land. Dette vil trolig også bli viktig under det pågående forhandlinsmøtet i Bonn i Tyskland.

Han understreker at Mexico-vedtaket, som innebærer at rike land må rapportere om utslippsreduksjoner og gjennomførte tiltak annethvert år, passer som hånd i hanske med klimaforlikets nasjonale og sektorvise utslippsmål og klimagassbudsjett.

–   Den internasjonale utviklingen tyder på at statsministeren og LO bør ta godt vare på de nasjonale målene fra klimaforliket, ikke prøve å snakke dem bort med feilaktige påstander om «løpende vurderinger» og at det er for dyrt å kutte utslippene i Norge, sier Haltbrekken.

Norge må ta regninga

Halbrekken reagerer også på at innenlands kutt skal være for dyrt. Ifølge Klima- og forurensningsdirektoratet kan Klimaforlikets mål om utslippskutt i Norge nås for en pris tilsvarende 0,4 prosent av landets samlede brutto nasjonalprodukt.

–   Hvis ikke Norge har råd til å ta denne regninga ber jeg statsministeren og LO-lederen peke ut det land i verden som har råd til å ta klimakrisen på alvor, sier Haltbrekken.

Les mer

Klimaforliket er starten på en mer offensiv klimapolitikk
Internasjonale klimaforhandlinger