Flere store oljelekkasjer i høst

19 000 liter fyringsolje fra Ullevål sykehus kan ha lekket ut i Akerselva i Oslo. – Dette er en av mange lekkasjer av fyringsolje som har vært dette året. I november var det tre store lekkasjer i henholdsvis Porsgrunn, Mandal og Asker, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Johanne Houge og Lars Haltbrekken ved en elv

Alvorlige oljelekkasjer kan skade livet i elver og naturen. I Porsgrunn gikk det virkelig ille da fem tonn fyringsolje fra Yara Porsgrunn rant ut i Frierfjorden. Prislappen på opprydningsarbeidet er ennå usikker. I Mandal og Asker oppdaget man lekkasjene relativt fort og fikk begrenset omfanget av skadene.  Det var bare flaks at oljelekkasje fra kommunens tank under Skysstasjonen i Asker ikke rant ut i den nye Askerdammen.

– Høsten og vinteren er høysesong for oljelekkasjer. Dessverre ser vi at både store aktører som kommuner, sykehus og næringsliv, og vanlige huseiere og borettslag ikke har god nok kontroll av sine anlegg, sier Johanne Houge, prosjektleder for oljefri.no.

Naturvernforbundet har jobbet lenge med denne problematikken og driver blant annet prosjektet oljefri.no, som gjør det både tryggere og lettere for bolig- og byggeiere å spare energi og erstatte oljefyring med et miljøvennlig alternativ. Oljefyring slipper årlig ut 1,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og står for cirka 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene.[1]

I klimaforliket på Stortinget ble det varslet et forbud mot oljefyring innen 2020. Klarer man å fase ut fossil energibruk i bygg, vil vi redusere de årlige klimagassutslippene tilsvarende nesten 600 000 personbiler.

– Det er byggeier som er økonomisk ansvarlig dersom tankene skulle gå lekk. Dersom hus- eller byggeier ikke gjennomfører jevnlig kontroll slik forskriftene sier, dekker ikke forsikringen disse kostnadene, sier Houge.

Kommunen er i henhold til forskrift for nedgravde oljetanker pålagt å føre register for tanker på mer enn 3200 liter. Tall fra Naturvernforbundets kommuneundersøkelse (Natur og Miljø 2012), der 162 kommuner svarte, viser at 6 av 10 kommuner ikke har oversikt over nedgravde oljetanker.

– I byene vil ofte omfanget av oljefyring være større og stå for en større andel av klimagassutslippene. Oljefyring gir dårlig luftkvalitet, høye klimagassutslipp og betydelig forurensningsrisiko, avslutter Johanne Houge.


[1] http://www.ssb.no/emner/01/04/10/klimagassn/tab-2012-05-08-03.html