Genmodifisert mat på vikende front

Antallet land som dyrker genmodifiserte planter er på nedtur, og GMO-mat innebærer store utfordringer, viser en ny rapport fra Friends of the earth, som lanseres i dag.

Antallet land som dyrker genmodifiserte planter er på nedtur, viser en ny rapport fra Friends of the earth. Rapporten «Who benefits from GM crops?» (Hvem tjener på genmodifiserte avlinger?) viser at 90 prosent av genmodifiserte avlinger dyrkes i bare seks land, og av mindre enn en prosent av verdens bønder.  

Rapporten viser også at det er dårlig dekning for å hevde at genmodifiserte avlinger gir høyere næringsverdi, eller øker evnen til å tilpasse seg til klimaendringer. 99 prosent av de tilgjengelige genmodifiserte plantene har blitt avlet fram for å bli mer robuste mot sprøytemidler, noe som fører til økt bruk av sprøytemidler i landbruket. 

– Genmodifiserte avlinger kan ikke være nen del av løsningen på sultproblematikken i det 21. århundret. På tross av oppmerksomheten teknologien har fått, er avlingene stadig basert på en utdatert, kjemikalieintensiv og forurensende form for landbruk, sier Kirtana Chandrasekaran, koordinator for matproduksjon i  Friends of the Earth International. 

Både i USA, Argentina og Brasil har bruken av kjemiske sprøytemidler økt som et resultat av innføringa av genmodifiserte planter. 49 prosent av amerikanske bønder rapporterer problemer med sprøytemiddelresistent ugras. I Argentina har høyt forbruk av sprøytemidler blitt koblet til økt kreftfare og fare for fødselsskader. Leger og forskere tar nå til orde for grundigere forskning på helseeffektene av GMO-landbruk. 

Sidsel Børresen, som representerer Naturvernforbundet i Nettverk for GMO-fri mat og fôr, mener denne rapporten er et viktig innspill til den norske  debatten om genmodifisert landbruk.

– I det siste har det kommet endel kritikk av GMO-motstanden i norske medier. Felles for utspillene har vært at de har behandlet kunnskapen om GMO på en svært ufullstendig og lettvint måte, med konklusjon om at motstanden er bakstreversk og at GMO er løsningen for den globale matproduksjonen.

Børresen mener vi bør vie småskala-landbruk mer oppmerksomhet. 

– FN peker på agro-økologiske metoder som mer effektive og bærekraftige, og de kan ytterligere forbedres med konvensjonelle metoder. 50-70 prosent av maten i verden produseres i dag på denne måten i småskala landbruk. 2014 er derfor valgt som FN’s år for familie-landbruk.