Olje fra Hvaler til Risør

Olje er nå observert utenfor Risør. På Naturvernforbundets Googlekart kan du følge med på utviklingen av oljeutslippet fra «Godafoss».

Kart:

Se kart over utslippene her.


Facebook:

Besøk Facebook-siden om utslippet.

Se også Naturvernforbundets Facebook-side.


Fakta om ulykken:

Conteinerskipet Godafoss grunnstøtte utenfor Fredrikstad i åtte-tiden torsdag kveld etter feilnavigering.

I følge Kystverket var det lekkasje av tungolje fra to tanker midtskips, som hver inneholdt 250 tonn tungolje.

Grønnstøtingen skjedde i Ytre Hvaler nasjonalpark, Norges første marine verneområde

Siden grunnstøtingen av containerskipet «Godafoss» torsdag kveld er over 100 kubikkmeter med olje samlet opp. Men kystverket informerte tirsdag om at en oljelense har røket på grunn av de utfordrende is- og værforholdene. Dermed har et oljeflak kommet i drift i retning Aust-Agder, og Kystverket jobber med å få kontroll.

– Dette viser at oljeberedskapen er kritikkverdig, sier generalsekretær i Naturvernforbundet Jan Thomas Odegard. – Og når utstyret ikke tåler norsk vintervær utenfor Østfold kan vi bare tenke oss hvordan det vil gå hvis vi får en ulykke utenfor Lofoten, der det er mer bølger og mer is.

Miljøvernministeren sa seg derimot fornøyd med oljevernutstyret da han besøkte området mandag.

Det er gjort en fabelaktig forbedring av beredskapen siden Full City, sa han til Nrk.

Hittil er det observert over 400 sjøfugl som er forurenset av olje, og på grunn av værforholdende blir disse avlivet og ikke vasket. Oljen har alt nådd flere kystperler ved Vestfoldkysten, og er nå observert utenfor Risør. Du kan følge utviklingen av utslippet, observerte oljeskadd fugl, korallrev med mer på Naturvernforbundets Googlekart.