– Oljesølet fra Hvaler sprer seg over stort område

Naturvernforbundets lokallag er i beredskap for å oppdage eventuelle landpåslag og skadet fugl når oljeutslippet fra havariet ved Hvaler driver videre langs kysten. Følg spredningen i Naturvernforbundets Googlekart «Oljen fra Godafoss».

Søndag kveld har en del av oljen nådd så langt sørvest som Nevlunghavn og Jomfruland med kyststrømmen, mens en annen stripe sniker seg inn i Oslofjorden. Se oljens spredning langs kysten i Naturvernforbundets Googlekart «Oljen fra Godafoss«. Gi oss gjerne beskjed om du har funnet nye opplysninger om oljeflaket og landpåslag, eller har korreksjoner til nåværende kart.

Følg oljeutslippet også på Facebook: http://www.facebook.com/pages/Oljeutslippet-fra-Godafoss/154969381223254?sk=wall

Naturvernforbundet i Østfold har tidligere krevd losplikt for alle større fartøy som skal gjennom dette sårbare naturområdet.

– Jeg er meget sint. Dette har vi lenge advart mot. Det er en skandaløs dårlig oppfølging fra sentrale myndigheter etter Full City-ulykken i 2009. Det som finnes av oljevernutstyr her i Østfold er svært begrenset, sa Pål Bugge i Naturvernforbundet i Østfold til f-b.no. torsdag kveld. – Det har skjedd nestenulykker her annenhvert år, de siste årene har det blitt verre. På toppen av det hele har Rederiforbundet drevet lobbyvirksomhet for å få redusert losplikten, sier Pål Bugge.

Conteinerskipet Godafoss grunnstøtte utenfor Fredrikstad i åtte-tiden torsdag kveld etter feilnavigering. I følge Kystverket var det lekkasje av tungolje fra to tanker midtskips, som hver inneholdt 250 tonn tungolje. Det var også mistanke om lekkasje fra et hull i en tredje tank på båten. Fredag ettermiddag rapporteres det at skipet ikke lenger lekker olje. Kystverket opplyser at de fortsatt jobber med å estimere nøyaktig hvor mye olje som har lekket ut fra containerbåten. Det har blitt rapport at olje har truffet land et par steder ved Hvaler og at et større oljeflak som gradvis splittes opp driver i kyststrømmen mot Vestfold. Det forventes noe mer landpåslag om ikke oljen blir fanget opp. 

– Det viktigste nå er å få tømt båten for olje så fort som mulig og stoppe oljen fra å spre seg fra skipet, sa leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken fredag morgen. Oljesølet spredte seg da fra havaristedet i Ytre Hvaler nasjonalpark, som får ett drøyt år siden ble Norges første marine verneområde. Et av Norges fire hummerreservat ligger også rett ved havaristedet.

Haltbrekken sier at værutsiktene de nærmeste dagene er gode.
– Så forholdene ligger godt til rette for å unngå en katastrofe. Om man mislykkes kan det true nasjonalparken og dessuten føre til landpåslag nedstrøms langs kysten, sier han.

Da lasteskipet Full City gikk på grunn utenfor Porsgrunn sommeren 2009 forårsaket det en oljelekkasje på om lag 200 tonn tungolje.  Den gang beklaget regjeringen at de ikke hadde fått stoppet oljen med en gang på grunn av storm og vanskelige værforhold. Men når forholdene er som de er nå, forventer Naturvernforbundet at de klarer å få opp oljen før den når land.

Kystvakten bistår aktivt i oljevernaksjonen, og spilte også spilte en viktig rolle under Full City-ulykken i 2009. I et forslag til statsbudsjettet for 2011 ble det foreslått å kutte 12 millioner kroner av kystvaktens løpende arbeid med fiskerioppsyn og kystberedskap i Sør-Norge. Men kraftige protester fra Naturvernforbundet og en rekke kystkommuner førte til at forslaget ikke fikk gjennomslag.

Under Full City oljesølet i 2009 dokumenterte Naturvernforbundets lokallag oljens spredning i Vestfold, Telemark og Agder fortløpende og meldte inn landpåslag og skadet fugl til aksjonsledelsen. Se bilder og You Tube klipp fra Full City hendelsen.

Naturvernforbundet i Østfold tar gjerne imot henvendelser fra de som vil registrere seg som frivillige ved oljesøl, og gir på sin nettside informasjon om hva du bør gjøre om du finner oljeskadet fugl eller vilt.

Les tidligere saker fra Naturvernforbundet om oljeutslipp.