Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensning

Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensning
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Miljødirektoratet forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensning og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk. Ofte viser det seg også at nye stoffer, som er innført som erstatning for gamle, skadelige stoffer, har mye av de samme skadelige egenskapene for naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.01.2019

Nyheter

La Hague-opprop overrekkelse MD

Norsk avfall - norsk ansvar

08.06.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Norsk høyaktivt atomavfall må ikke sendes til det franske atomanlegget La Hague. Det var budskapet da 8 organisasjoner i dag overleverte et opprop til statssekretær Heidi Sørensen.

Trondheimhavn

Miljøgiftopprydding stopper opp

13.05.2011 | Sist oppdatert: 13.05.2011

Det foreslås ingen økning til opprydning av de farlige miljøgiftene som ligger i norske havner og fjorder i revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 ble støtten til opprydning av disse miljøgiftene kuttet kraftig. Trondheim er en av byene som nå kan få store forsinkelser i sitt arbeid med å fjerne miljøgiftene fra sjøbunnen i havneområdet.

Kirkenes og bøkfkorden

Gruvegigant får tillatelse til miljødumping i Finnmark

08.04.2011 | Sist oppdatert: 14.04.2011

I går ga Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) Sydvaranger Gruve tillatelse til å fortsette sin omstridte bruk og utslipp av det kjemikaliet Magnafloc 1707. – Hvis dette er måten Norge skal fortsette å forvalte sine naturressurser på, lover det svært dårlig for fremtiden. Vi håper Miljøverndepartementet tar det ansvaret Klif ikke evner å ta, og sier nei til utslipp av giftige kjemikalier i Bøkfjorden, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Per-Erik, PFOS

Miljøgiftbomber over hele landet

15.02.2011 | Sist oppdatert: 15.02.2011

Miljøgiften PFOS finnes som udetonerte miljøbomber på mer enn 75 navngitte lokaliteter rundt i landet. – Miljømyndighetene må sørge for rask opprydding på brannøvingsfeltene og andre plasser det har vært sølt med denne miljøgiften, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Puma unload
- Tok inn vann:

Atomtransporten fikk problemer på vei hjem

20.12.2010 | Sist oppdatert: 15.03.2011

Norges Naturvernforbund er bekymret for nye atomtransporter langs kysten, etter at lasteskipet Puma fikk problemer på vei sørover fra Murmansk. På sin vei nordover langs norskekysten fraktet Puma radioaktivt avfall. - Dette viser risikoen med atomtransport langs kysten vår, sier Lars Haltbrekken.

Puma murm

Vil øke innsatsen mot farlig atomtransport

14.12.2010 | Sist oppdatert: 20.12.2010

Den siste uken har skipet Puma seilt langs norskekysten, fullastet med atomavfall. Nå er skipet ankommet Murmansk og avfallet skal sendes videre med tog til Mayak. Naturvernforbundet ber myndighetene ta grep for å hindre slike transporter i fremtiden, og ber Norge trappe opp innsatsen mot at farlig europeisk atomavfall dumpes i Russland.

Majak-anlegget i russland
Tysk miljøfarlig avfall skal flyttes:

Vil dumpe atomavfall i Russland

09.11.2010 | Sist oppdatert: 10.11.2010

Tyske myndigheter planlegger nå å sende atomavfallet sitt til Russland. Endestasjonen for avfallet er Majak, det stedet i verden som er mest forurenset av atomavfall. Naturvernforbundet protesterer sammen med russiske miljøorganisasjoner.

Verftsomrade
Prioriterer ikke å fjerne farlige miljøgifter:

Sjøbunnopprydding stopper opp

08.11.2010 | Sist oppdatert: 08.11.2010

Miljøgifter i havet tas opp i næringskjeden og er et stort problem for både mennesker og dyr. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 kuttes støtten til opprydning av disse miljøgiftene kraftig.

Viser fra 113 til 120 av totalt 121 artikler

Relaterte tema