Gravemaskiner rydder en gammel avfallsfylling på Fornebu

Foto: Statsbygg

Forurensning

Forurensning handler ikke bare om giftig eksosforurensning i storbyer eller oljeutslipp fra grunnstøtte tankbåter. Også innen landbruk, transport, industri, bygg - stort sett over alt kan vi finne miljøgifter og stoffer som forurenser dersom de blir sluppet ut i naturen. Og det gjør de - altfor ofte.

Forurensning skjer både i vann, i jordsmonn, i luft og i vegetasjon, og har ofte katastrofale følger for natur og plante- og dyrearter. Miljøgiftene kommer fra et utall kilder, og hvor farlige de er varierer sterkt.

Mange av miljøgiftene kommer som følge av våre dagligliv.  Industrien, vedfyring og veitrafikk er viktige kilder til utslipp av flere tungmetaller og organiske miljøgifter. Vedfyring og veitrafikk fører også til overskridelser av nasjonale mål for svevestøvforurensning i Oslo og andre storbyer.

Kjemiske tikkende bomber
Ikke alle kjemikalier og stoffer er like skadelige. Enkelte er harmløse. Det er imidlertid et stort antall kjemikalier og stoffer som kan forårsake alvorlige skader både på naturen og på menneskene som bor der. Disse stoffene er fullt lovlig å lage og bruke, men ikke lov å dumpe i naturen eller behandle som vanlig avfall.

Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke skjer ulykker.

Vi har alle sett TV-bildene av svarte strendene og de tilgrisede sjøfuglene som bokstavelig talt drukner i olje. Det er blant de tydelige forurensingsulykkene. Mindre synlige er tungmetallene som siver ut i lakseelver fra nedlagte gruveanlegg, og kvikksølvholdig avfall fra industrien som går ut i sjøen og ender opp i fisken vi fisker. 

Det er nemlig ikke bare ulykker som forårsaker miljøgifter i naturen.

Lovlig forurensning
Det er faktisk lov å slippe ut kjemikalier i naturen  - så lenge man holder seg innenfor rammene av lov om forurensninger og om avfall.

Miljødirektoratet forvalter og fører tilsyn med forurensingsloven, produktkontrolloven og forskjellige forskrifter om avfall og forurensing her i landet. De bestemmer også hvem som skal få slippe ut hva, og gir tillatelser, stiller krav og setter grenser for utslipp, og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Giftige minner fra fortiden
En annen årsak til forurensning og miljøgifter i naturen er at kjemikaliebruken var mindre regulert før, blant annet på grunn av at man tidligere ikke visste like mye som man vet nå om konsekvensene av de stoffene man brukte.

Nå mange år senere begynner følgene av kjemikaliebruken å vise seg, og skadene er ofte svært omfattende og av og til også irreversible, lenge etter at kjemikaliene var i bruk. Ofte viser det seg også at nye stoffer, som er innført som erstatning for gamle, skadelige stoffer, har mye av de samme skadelige egenskapene for naturen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.01.2019

Nyheter

IMG_1514
Mæland åpner for gruvedumping

Uaktuelt å ødelegge Repparfjord

14.02.2014 | Sist oppdatert: 14.02.2014

I går kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet anbefaler sjødeponi i Repparfjord. - Vi har ikke lenger en fiskeriminister som forsvarer ren sjømat! Vi setter nå vår lit til at Tine Sundtoft og Jan Tore Sanner setter en stopper for dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Munchow_1613-0339

Verdens største oljekatastrofe dokumentert av norske journalister

04.02.2014 | Sist oppdatert: 25.11.2014

I desember sendte Naturvernforbundet journalist Øystein Mikaelsen og fotojournalist Otto von Münchow til Nigeria for å dekke oljeforurensningen i Ogoniland i Nigerdeltaet. Det ble et sterkt møte med lokalbefolkningen som bor og lever midt i den alvorlige forurensningen

Engebøfjellet førdefjorden sogn og fjordane foto Wim Lassche
Gruveslam rett i fjorden

Frykter farlige nanopartikler i Førdefjorden

27.01.2014 | Sist oppdatert: 27.01.2014

Gruvenæringa kan ikke tillates å slippe ut nanopartikler i Førdefjorden, krever Naturvernforbundet i et brev til Regjeringen. – Regjeringen er i ferd med å tillate farlige utslipp uten engang å ha undersøkt konsekvensene, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

Kautoplakat1
Seier for naturen

Tydelig nei til gruvedrift

17.12.2013 | Sist oppdatert: 19.12.2013

Gruveselskapet Arctic Gold får ikke drive gruvedrift i Kautokeino. - En stor seier for natur og matproduksjon, sier Geir Jørgensen fra Naturvernforbundet.

Fylkes og lokallag m maren
Setter ned foten:

Samler nordisk gruvefront

04.11.2013 | Sist oppdatert: 04.11.2013

Naturvernforbundet samler nå en nordisk front mot ødeleggelser og forurensning fra nye gruveprosjekter. Denne helgen var representanter fra Norge, Sverige og Finland samlet for å utveksle erfaringer og lære mer.

IMG_1514
Miljødirektoratet toer sine hender

Uforsvarlig behandling av Repparfjorden

22.10.2013 | Sist oppdatert: 22.10.2013

Naturvernforbundet er misfornøyd med Miljødirektoratets behandling av gruveutslippene i Repparfjorden. Nå håper de Klima- og Miljøvernminister Tine Sundtoft rydder opp.

Langøyene
Miljøgifter i ferieparadis

Krever øyeblikkelig opprydding på Langøyene

12.06.2013 | Sist oppdatert: 12.06.2013

Langøyene, som er et populært sommersted for Osloborgere, har blitt evakuert og stengt på grunn av lekkasje av miljøgifter. Øyene ble tidligere brukt som søppelfylling.

Fjordfiskerens festbord 1 juni 2013
Strid om Førdefjorden

Samler bygda - splitter partiene

05.06.2013 | Sist oppdatert: 06.06.2013

Lørdag var det fest i Vevring i Sogn og Fjordane – i bygda med 300 innbyggere klarte den lokale aksjonsgruppa mot gruveavfallsdeponi i Førdefjorden å samle over 200 til festmat, fagseminar og politisk debatt.

Viser fra 89 til 96 av totalt 121 artikler

Relaterte tema