Du er her:

Naturvernforbundet tar prøver av sjøbunnen i fjæra ved Horten

Naturvernforbundet tar prøver av sjøbunnen i fjæra ved Horten.

Miljøgifter

Fremdeles er det mange som tror at miljøgifter er noe som uheldigvis oppstår, på fabrikker, fyllinger og i forbrenningsanlegg, og som tilfeldigvis slipper ut i naturen. Det er nesten aldri sant. De aller fleste miljøgifter lages med vilje og selges til deg og meg.

Moderne miljøgifter kommer ikke som ulykker. De er oppfinnelser fra kjemisk industri, og de masseproduseres fordi det lønner seg. Stoffene sitter ofte i produkter som kan kjøpes i butikken, og der fyller de en eller annen funksjon. Her er noen eksempler:

Bromerte flammehemmere (BFH) brukes blant annet i elektroniske produkter for at de vanskeligere skal ta fyr. Du har dem i TV’en, datamaskinen, mobiltelefonen, bilen og så videre. I noen datamaskiner finnes de bare i kretskortene inne i maskinen. Andre har dem også i plastdeksler og andre større deler. For de fleste bruksområder finnes fullgode alternativer, men de er gjerne litt dyrere. 

PFOS/PFAS er fluorforbindelser. De brukes i mange slags produkter hvor poenget er å ha glatte, tette overflater. Kan blant annet finnes i visse rengjøringsmidler, maling og lakk, voks, poleringsmidler til gulv, impregneringsmidler for tekstiler og sko, brannslukkingsmidler og fotopapir.

Produsentenes ansvar
De store selskapene tjener gode penger på å produsere kjemikaliene de selger. Men hva skjer når det kommer fram at stoffene samler seg opp i miljøet og kan skade natur og mennesker i mange år etter at de ble framstilt og solgt?

Mye av diskusjonen rundt den kjente miljøgiften PCB handler om akkurat dette. PCB ble nærmest brukt som universalmidler på det ene området etter det andre; maling, lim, fugemasse, smøreoljer og andre oljer til teknisk bruk, betongtilsetning, i trykksverte og i kopipapir.

 

Her i landet er det funnet store mengder PCB i bunnslam, særlig i havnebassenger og utenfor skipsverft. Bruken i skipsmaling er en viktig forklaring på hvorfor vi finner PCB i havner og utenfor verft. Hvis man skal rydde opp i dette, kan kostnadene fort ende i milliardklassen.

Spørsmålet er hvem som bør få regningen. Selskapene som lagde kjemikaliene? De som brukte kjemikaliene? Eller staten?

Nye synder blir som gamle
Historien om PCB ligner på mange måter det vi har vært vitne til de siste årene, når det gjelder bromerte  flammehemmere og PFOS/PFAS.

Nå finner forskerne flammehemmerne og de nye fluorforbindelsene i mennesker og miljø, omtrent som de begynte å finne PCB på 1970- og 80-tallet. Hva skal til for å få de store selskapene til å stanse produksjonen av de nye giftene, før de skaffer oss nye problemer i PCB-klassen?

Selskapene har et ansvar
Norges Naturvernforbund arbeider for at produsentene av PCB må være med på å betale oppryddingen. Vi kaller dette utvidet produsent-ansvar.

Nye kjemiske analysemetoder gjør det mulig å slå fast hvilke selskaper som har produsert den giften man finner i miljø eller mennesker. Mesteparten av PCB’en i Oslos havn stammer for eksempel fra den tyske kjemigiganten Bayer. Norges Naturvernforbund mener at det ikke er rettferdig at regningen for opprydding skal havne hos skattebetalerne.

Kanskje kan man snart føre rettssaker der produsenten av problemet får ansvaret for å betale det oppryddingen koster - omtrent som når tobakksprodusentene kan bli gjort ansvarlige for helseskader ved røyking. Da blir det kanskje mindre fristende for store selskaper å tjene penger på kjemikalier som beviselig skader miljø og helse.


Artikkelen ble sist oppdatert: 03.05.2011

Nyheter

Trondheimhavn

Miljøgiftopprydding stopper opp

13.05.2011

Det foreslås ingen økning til opprydning av de farlige miljøgiftene som ligger i norske havner og fjorder i revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 ble støtten til opprydning av disse miljøgiftene kuttet kraftig. Trondheim er en av byene som nå kan få store forsinkelser i sitt arbeid med å fjerne miljøgiftene fra sjøbunnen i havneområdet.

Per-Erik, PFOS

Miljøgiftbomber over hele landet

15.02.2011

Miljøgiften PFOS finnes som udetonerte miljøbomber på mer enn 75 navngitte lokaliteter rundt i landet. – Miljømyndighetene må sørge for rask opprydding på brannøvingsfeltene og andre plasser det har vært sølt med denne miljøgiften, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Puma unload
- Tok inn vann:

Atomtransporten fikk problemer på vei hjem

20.12.2010

Norges Naturvernforbund er bekymret for nye atomtransporter langs kysten, etter at lasteskipet Puma fikk problemer på vei sørover fra Murmansk. På sin vei nordover langs norskekysten fraktet Puma radioaktivt avfall. - Dette viser risikoen med atomtransport langs kysten vår, sier Lars Haltbrekken.

Puma murm

Vil øke innsatsen mot farlig atomtransport

14.12.2010

Den siste uken har skipet Puma seilt langs norskekysten, fullastet med atomavfall. Nå er skipet ankommet Murmansk og avfallet skal sendes videre med tog til Mayak. Naturvernforbundet ber myndighetene ta grep for å hindre slike transporter i fremtiden, og ber Norge trappe opp innsatsen mot at farlig europeisk atomavfall dumpes i Russland.

Majak-anlegget i russland
Tysk miljøfarlig avfall skal flyttes:

Vil dumpe atomavfall i Russland

09.11.2010

Tyske myndigheter planlegger nå å sende atomavfallet sitt til Russland. Endestasjonen for avfallet er Majak, det stedet i verden som er mest forurenset av atomavfall. Naturvernforbundet protesterer sammen med russiske miljøorganisasjoner.

Verftsomrade
Prioriterer ikke å fjerne farlige miljøgifter:

Sjøbunnopprydding stopper opp

08.11.2010

Miljøgifter i havet tas opp i næringskjeden og er et stort problem for både mennesker og dyr. I forslaget til Statsbudsjett for 2011 kuttes støtten til opprydning av disse miljøgiftene kraftig.

IStock_000010348371XSmall
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

Anmelder giftutslipp i laksefjord

03.06.2010

Bøkfjorden i Finnmark er en nasjonal laksefjord som er preget av mange års utslipp av giftige kjemikalier. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har nå anmeldt Sydvaranger gruve AS for brudd på forurensingsloven fordi de har sluppet ut flere nye kjemikalier som ikke er godkjente.

Viser fra 9 til 15 av totalt 15 artikler

Relaterte tema