– Forventer en tøffere klimapolitikk

Norge trenger en langt tøffere klimapolitikk. Før valget var de borgerlige partiene skjønt enige om at de rødgrønne ikke har gjort nok for å redusere de norske klimautslippene.

– Klimatrusselen er vår tids store utfordring. Norske utslipp har økt siden 1990, mens de har falt i våre naboland. Nå må de borgerlige partiene sørge for at våre utslipp reduseres kraftig. Redusert oljeutvinningstempo er det viktigste vi kan gjøre for å kutte utslippene både her hjemme og ute. Den siste tiden har også flere næringslivsledere tatt til ordet for nettopp det, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

– Spørsmålet om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja blir helt avgjørende. Vi kan ikke sette de rike fiskeområdene i fare og øke utslippene av klimagasser gjennom å tillate oljeboring i et av verdens mest produktive og sårbare havområder, sier Haltbrekken.

En av sakene den nye regjeringen raskt vil få på sitt bord er spørsmålet om gruveindustrien skal få bruke norske fjorder som avfallsplass eller ikke. Venstre er tydelig på at vi ikke kan bruke våre fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, mens Frp og Høyre vil åpne for det. I Finnmark (Repparfjorden) og i Sogn og Fjordane (Førdefjorden) venter gruvesleskapene på en avklaring. Her ønsker gruveindustrien å dumpe store mengder avfall i sjøen.

– Det å bruke fjordene som avfallsplass for gruveindustrien er galskap og vil gi store skader på livet i fjordene. Sjødeponi er svært omstridt internasjonalt, derfor har de fleste land gått bort fra det. Vi forventer at den nye regjeringen setter ned foten for disse planene og forbyr sjødeponi som løsning på gruveindustriens avfallsproblem, sier Haltbrekken.

De siste årene har presset på den norske vassdragsnaturen økt kraftig.  Naturvernforbundet foreslått at flere urørte elver vernes mot kraftutbygging. Venstre er enig i det, med støtte fra KrF, mens verken Høyre eller Frp ønsker det.

– 2/3 av det norske vannkraftpotensialet er allerede utbygd, nå er det på tide vi tar vare på resten, sier Haltbrekken.

Rett før valget gikk Erna Solberg ut og sa at naturmangfoldloven kan være et hinder. Naturmangfoldloven er ment å være et hinder mot utbygginger som truer naturen. Den er vårt viktigste verktøy for å ta vare på naturen og gi planter og dyr som trues av utryddelse den beskyttelse de trenger.  I et brev til Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, WWF og Friluftslivets fellesorganisasjon sa hun at hun ikke ville svekke loven, men se på praktiseringen av den.

– Dersom Høyres varslede gjennomgang av loven fører til at man tillater flere utbygginger uten å ta hensyn til naturen, frykter vi at vårt verdifulle plante- og dyreliv utarmes, sier, sier Haltbrekken.

– Det er svært mye som står på spill i miljøpolitikken de kommende ukene. Skal vi klare å kutte utslippene av klimagasser og ta vare på vår fantastiske natur, er vi helt avhengige av at Høyre og Frp lar Venstre og KrF ta mye av styringa med miljøpolitikken, sier Haltbrekken.

.– Miljøpartiet de Grønne blir for første gang representert på Stortinget og Naturvernforbundet ønsker partiet velkommen. Sammen med de andre miljøpartiene på Stortinget håper vi Miljøpartiet de Grønne kan være med å presse politikken i en miljøvennlig retning. Det trengs om vi skal unngå dramatiske klimaendringer og hindre tapet av naturmangfold, avslutter Haltbrekken.