Frykter dramatisk oppvarming om kursen ikke legges om

Verden står foran en dramatisk oppvarming av kloden dersom klimapolitikken ikke forsterkes kraftig. Det er en av de viktigste konklusjonene i Det Internasjonale energibyråets siste rapport World Energy Outlook som ble presentert i dag.

– Underklimaforhandlingene i Qatar om en snau måned må rike land forplikte seg til en langt mer radikal klimapolitikk, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Hvis ikke er vi på full fart mot en temperaturøkning på 3,6 grader. Det er langt mer enn de 2 gradene verdens statsledere er blitt enige om å begrense temperaturøkningen til.

Det er i scenariet «New Policies» at temperaturøkningen spås å bli så høy som 3,6 grader. Dette scenariet tar utgangspunkt i de utslippskuttene som allerede er planlagt og som en rekke land har forpliktet seg til å gjennomføre.

I fjor advarte IEA mot at for hvert år som går uten handling, blir tiltakene for å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader dyrere og vanskeligere. I år skriver de at til tross for nye tiltak er verden fortsatt ikke på riktig kurs.

Kutt subsidiene og dropp letingen etter fossil energi
IEA viser at verdens subsidiering av fossil energi økte med 30 prosent i 2011 og de er nå 6 ganger så høye som subsidiene til fornybar energi. IEA gjør det også klart at ikke mer enn 1/3 av de kjente fossile reservene kan bli brent innen 2050 hvis vi skal nå 2-gradersmålet. Andre forskere har vist at kun 1/5 kan brennes. Uansett er dette et alvorlig varsku, og et tydelig signal om at fossilalderen må gå mot slutten.

– Subsidiene til fossil energi må kuttes og når det allerede er funnet mer olje, kull og gass enn vi kan tillate oss å brenne, må vi i hvert fall ikke bruke mer tid og penger på å lete etter mer. Nå må oljen i sårbare havområder få ligge og omstillingen til et lavenergisamfunn komme i gang, fastslår Haltbrekken.

Energisparing er løsningen
I årets rapport slås det igjen fast at energieffektivisering er sentralt for å løse verden energi- og klimautfordringer.
– IEA er tydelige på det trengs økt innsats for å redusere energiforbruket. Det første Norge bør gjøre er å sette seg et ambisiøst mål for energieffektivisering slik det er vedtatt i klimaforliket, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

IEA viser at det innen 2035 er mulig å spare like mye energi som 1/5 av verdens energiforbruk i dag. Energieffektivisering er minst like viktig som å sikre ubegrenset tilgang til energi, og fordelene er mange. Dessverre viser deres analyse at i mangelen på en felles politisk innsats, vil 2/3 av det økonomisk lønnsomme potensialet til å spare energi forbli urealisert i 2035.
– Her i Norge har vi et kjempepotensial for energisparing både i industrien og i de tusen hjem. Energisparing vil spare oss for store utslipp og naturinngrep, fastslår Haltbrekken.