Granulat – en av de største kildene til mikroplastforurensning

Granulat brukt i falldekker og kunstgressbaner er en stor kilde til forurensing og bør forbys.

Plastgranulat er små gummikuler du finner på kunstgressbanen. Granulatet er ofte laget av bildekk, fordi det er billigst. Konsekvensen av granulatbruken er plastbiter overalt i naturen,  i elver og ikke minst i havet med flere tonn oppmalte bildekk .

Kunstgressbaner er den nest største kilden til mikroplastforurensning i norsk natur. Naturvernforbundet anbefaler derfor tre tiltak:

Fase ut:
For å få til en overgang til mer miljøvennlige alternativer må vi fase ut bruken av plastholdig granulat på kunstgressbaner. Det må ligge strenge miljøkrav til grunn når det offentlige gir til-skudd til nybygg, drift og rehabilitering av idrettsanlegg.

Mer kunnskap:
Selv om vi er kjent med mange av de uheldige konsekvensene av plastgranulat på avveie, trenger vi mer informasjon. Vi må utrede de kortsiktige og langvarige miljø- og helsekonsekvensene av økt bruk av plastdekke og kunstgressbaner, både på nærmiljøet så vel som utslipp til elver og hav.

Vri spillemiddelordningen: Det vil koste penger å bytte ut kunstgress med plastgranulat med gode alternativer. Vi vil derfor at spillemiddelordningen skal prioritere de som bygger kunstgressbaner uten miljøskadelig plastgranulat. Det må bli slutt på at spillemiddelordningen går til å finansiere kunstgress med plastgranulat.