Grønne skotips

Lavere priser og høyere kjøpekraft gjør at vi kjøper flere sko nå enn vi gjorde før. En stadig større del av skoproduksjonen er flyttet til lavkostnadsland, hvor betenkelige produksjonsforhold, miljøkrav og arbeideres rettigheter ofte neglisjeres.

Dropp impulskjøp

Sko er billig og fristende å kjøpe selv om du ikke er helt sikker på at de vil bli brukt. Ofte ender impulskjøp opp i skapet. Hvis du planlegger innkjøpene er sjansen for at du gjør et godt kjøp større.

Kjøp kvalitet

Velg sko som er laget for å vare lenge. Kvalitetssko koster gjerne mer, men de holder lenger og er mulig å reparere.

Vedlikehold skoene

Godt vedlikehold forlenger levetiden på skoene dine. Bruker, tørker, smører og vasker du skoene rett, kan du har glede av dem lenge.

Besøk en skomaker

Mindre skader på sko kan repareres. Samtidig støtter du et miljøvennlig yrke.

Spør i butikken

Utvalget av miljømerkede eller bærekraftige sko i norske butikker er foreløpig mangelfullt, og butikkpersonalet har som oftest dårlige kunnskaper om hvordan skoene er produsert. Spør etter bærekraftige sko! Økt etterspørsel vil på sikt gi et bedre tilbud.

Kjøp sko i skobutikker – ikke på super’n eller i klesbutikken

Kjøp sko hos de som kan sko. Dedikerte skoforhandlere vet mer om kvalitet, passform og hvordan skoene bør vedlikeholdes enn betjeningen på stormarkeder.