Gruveplaner satt på vent

Planene om å utvinne Rutil i Førdefjorden ble i dag satt på vent fordi man ikke vet nok om konsekvensene for naturmangfoldet i området til å ta en beslutning. Naturvernforbundet mener det er en helt riktig konklusjon.

Dette skjedde i dag:
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har i dag lagt fram sine anbefalinger til Miljøverndepartementet i forbindelse med at Nordic Mining har søkt om utvinning av rutil og bruk av sjødeponi Førdefjorden. Begge etatene mener at det faglige grunnlaget har store hull og at man ikke vet nok om konsekvensene for naturmangfoldet i området til å ta en beslutning. Det er Miljøverndepartementet som skal avgjøre saken etter at Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse da tiltaket ble godkjent av kommunene.

Nordic Mining har søkt om å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, og om tillatelse til å dumpe 11 tonn avgangsmasse fra gruven hvert minutt i 50 år ut i Førdefjorden.

– Førdefjorden gir oss i dag ren mat fra en ren fjord. Fordi fjorden er relativt upåvirket av skadelige aktiviteter har den en rik natur som vi må ta vare på. Derfor er vi glade for konklusjonen til Klif og DN om utsettelse og regner med at Miljøverndepartementet vil ta det til følge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Ser på alternative løsninger
Naturvernforbundet har i flere år jobbet mot sjødeponiet og for alternative løsninger. Konsekvensene av et sjødeponi i Førdefjorden vil bli store, både for bunnlevende fisk og annen bunnfauna, og for torsk og laks. Fjorden er også en nasjonal laksefjord.

– Bevisbyrden legges nå på dem som ønsker å gjøre naturinngrepet. Siden dette er den første av flere store gruvesaker langs kysten, er det avgjørende med nok kunnskap. Budskapene fra fagetatene må også tas med inn i arbeidet med regjeringens mineralstrategi, sier Haltbrekken, og fortsetter:

­– DN og Klif har påpekt mange alvorlige hull i kunnskapsgrunnlaget. Derfor blir det helt riktig når fagetatene konkluderer med at føre var-prinsippet, som også er lovfestet gjennom naturmangfoldloven, her blir utslagsgivende. Den grundige behandlingen denne saken får, lover godt for andre kommende gruvesaker i årene framover.

Må finne andre løsninger
Naturvernforbundet krever at man må finne andre løsninger enn sjødeponi for gruveavfall. Norge er sammen med bare fire andre land i et svært lite mindretall når sjødeponering i det hele tatt sees som aktuelt alternativ.  Kina, USA og Australia er blant de store gruvelandene som bruker andre løsninger.

Les høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet