Hvilke miljøgifter finner vi på stranda?

Så du i nyhetene at en ny miljøgift, Dekloran Pluss, er på vei ut i miljøet fra plastprodukter? Naturvernforbundet har i et par tiår fulgt nøye med på hvilke produkter med andre miljøgifter som har vært solgt i Norge, og vet dermed en del om hvilke plastbiter på drift som kan være ekstra farlige. Her er noen OBS-kategorier av farlig plastavfall. Har du noengang funnet dette på stranda?

️Merk at plastprodukter av typene vi nevner her kan inneholde miljøgifter i mengder på et par prosent til flere titalls prosent, og da ofte vil være definert som farlig avfall når produktet kastes. Slikt etterlater man ikke i havet eller på stranda såklart. Mikroplasten som kommer fra slike produkter inneholder altså miljøgifter fordi giften er tilsatt med vilje. Over tid vil miljøgiftene lekke ut i havet og næringskjeden om ikke vi fjerner dette avfallet. Farlig avfall leveres som egen kategori på kommunenes miljøstasjoner. Hvis du finner slikt avfall og ikke har anledning til å frakte det med deg trygt selv, bør kommunen varsles. Se bildeeksempler på miljøgiftfarglig strandplast nederst i artikkelen.

️Polyuretanskum: Slikt som brukes for å tette rundt vinduer i bygg, som isolasjon i hvitevarer, i flyteelementer eller dobbeltskroga plastbåter. Fosfororganiske flammehemmere og PAH forekommer ofte. Mange leverandører.

️Skipsmaling: Gammel maling vil ofte inneholde PCB, klorparafiner og tungmetaller. Fra Jotun og Hempel blant annet. Mange malingtyper er samtidig plast- og gummibasert og gir giftholdig mikroplast.

️EE-avfall: Både ledninger, kretskort, kontakter og deksler er innsatt med en lang rekke ulike flammehemmere. Ofte bromerte flammehemmere som TBBPA, men også for eksempel altså Dekloran Pluss. Og batterier inneholder ofte tungmetaller, såklart.

️Isopor: Visse kvaliteter byggisolasjonsplater har vært flammehemmet med den bromerte flammehemmern HBCD. Gjelder bl.a. Jackopor, Isolitt, VartdalPlast, og Sundolitt.

️Cellegummi: Geflex AS flammehemmet sine produkter med verstingmiljøgiften Deka-BDE.

️Tekstiler: allværsklær, mye møbler, arbeidsklær, gardiner og tepper har vært impregnert med smuss- og vannavstøtende miljøgifter PFAS og PFOS, og i tillegg bromerte flammehemmere.

️PVC-plast som i regnklær og myke plastleker: Ftalater og andre farlige kjemikalier.

 

Les mer her, og tips oss om du kjenner andre gode kilder som kan være til hjelp for feltidentifikasjon av miljøgiftholdig strandplast:

Motgift, notat fra Naturvernforbundet om miljøgiftholdige produkter (2005)

Analyser av miljøgifter i utvalgte strandsøppelprøver, Norner og Naturvernforbundet, notat 2018

️Hvordan etterspørre miljøgiftinformasjon om produkter?

Polyuretanskum. Analyser Naturvernforbundet har fått utført på slik strandplast viser at denne fraksjonen ofte vil inneholde tjærestoff (PAH) og flammehemmende kjemikalier, såkalt fosfororganiske. De er ikke spesielt sunne.

Skipsmalingavfall. Her hentet opp fra sjøbunnen på Jotun sin dumpeplass mellom noen skjær ytterst i Sandefjordsfjorden, men også vanlig å finne i fjæra nær de fleste skipsverft, malingfabrikker og småslipper. Historisk skips- og båtmaling, ofte plast- og gummibasert, inneholder en rekke miljøgifter, deriblant ofte PCB og klorparafiner. Samt tungmetaller.

At batterier kan inneholde tungmetaller og er farlig avfall er noe de fleste vet. Bør ikke få havne i sjøen og fjæra som her.