Første røykfrie landsby i Togo

Røyk fra bål gjør at matlaging er noe av det farligste man kan gjøre i mange afrikanske landsbyer. Men i fiskerlandsbyen Hadjivi er ikke kjøkkenet lenger fullt av røyk. Enkle ovner laget av leire halverer behovet for ved og sender røyken ut av husene.

Naturvernforbundet har sammen med organisasjonen «Young Volunteers for the Environment» (YVE) utviklet en ovnsmodell basert på erfaringer fra Nepal.  Ovnen bygges på stedet av lokale materialer.  Hadjivi er første landsbyen i Togo hvor alle husholdningene har en forbedret ovn.  Ovnene har raskt blitt populære.  De nye ovnene er raskere, bruker mindre ved og ikke minst er det mulig å være på kjøkkenet uten at øynene renner.  Verdens helseorganisasjon anslår at luftforurensning fra matlaging på bål er en dødsårsak på linje med sykdommer som malaria og HIV/AIDS.  Kvinner og små barn som er med mor på kjøkkenet er hardest rammet.

YVE arrangerer ovns-karavaner, der ungdom reiser fra landsby til landsby og hjelper interesserte husholdninger med å bygge nye ovner.  Én person bygger én ovn per dag. Målet er at ingen må risikere helsen for å lage mat til familien.  Samtidig vil de effektive ovnene redusere arbeidet med å samle brensel. I Togo er det en betydelig avskoging, og for mange blir det stadig vanskeligere å finne brensel.