– 100 års naturvern trues av klimaendringer

– Ola Borten Moes oljepolitikk er den største trusselen mot norsk natur, hevder leder Lars Haltbrekken på Naturvernforbundets landsmøte i dag. Han frykter at klimaendringer vil undergrave miljøbevegelsens historiske seire.

Naturvernforbundets landsmøte blir denne helga avholdt i Trondheim. Til neste år blir organisasjonen hundre år, og anledningen innbød til refleksjon. I sin hilsningstale til landsmøte, refererer Haltbrekken til Naturvernforbundets vellykkede kamp for å opprette Børgefjell nasjonalpark for over 50 år siden.

–          Vi har et ansvar for å sikre seieren våre tillitsvalgte ga oss for femti år siden. Men i dag er det ikke inngrep som truer Børgefjell. Det er klimaendringene. I dag er Ola Borten Moe og hans oljepolitikk den største trusselen mot Børgefjell og fjellreven, sa Haltbrekken.

Haltbrekken påpekte at klimakamp og naturkamp er to sider av samme sak.

–          Vi løser ikke klimakrisen ved å ofre naturen, og vi stanser ikke artsutryddelsen ved å la utslippene øke. De henger uløselig sammen. Disse to utfordringene forsterker hverandre om ikke begge løses, sier Haltbrekken.

Frykter oljesvart Storting

Naturvernforbundets medlemsblad Natur & Miljø har gjennomført en undersøkelse av partienes listetopper i alle landets fylker denne sommeren. I storpartiene Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet var det overveldende motstand mot å la norske olje- og gassressursene ligge, til tross for ekspertenes råd. Haltbrekken mener dette gir grunn til bekymring for de neste fire årene.

–          Med dagens meningsmålinger ligger vi an til å få et oljesvart Storting etter valget. Samtidig sier klimaforskerne at vi må la det meste av oljen og gassen som er funnet bli liggende om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Da blir spørsmålet: Hvis ikke Norge skal la noe olje bli liggende igjen, hvem skal, spør Haltbrekken. 

Talen kan leses i sin helhet i vedlagte dokument. Bilder fra Landsmøtet kan du finne på Naturvernforbundets flickr-konto