2. Det er solen som gir global oppvarming

I løpet av de siste 35 årene har sola sannsynligvis blitt marginalt kaldere. Samtidig har temperaturen på jorda økt signifikant. Siden trendene går i motsatt retning har forskerne konkludert med at endringer i solaktivitet ikke kan forklare den globale oppvarmingen som har skjedd de siste tiårene.[1]

Statistikk kan imidlertid brukes til mangt, og det skjer ofte i klimadebatten. Man kan finne perioder der sola og jordas klima begge har endret seg i samme retning, og således skape en illusjon av at en varmere sol er årsak til oppvarmingen på jorda, hvis man ignorerer hovedtrenden.

Målinger av energitilførsel fra solen og hvor mye som reflekteres tilbake viser at økt solaktivitet ikke kan forklare temperaturendringene vi har sett de siste 150 årene.

FNs klimapanel tar også solas aktivitet med i sine klimamodeller. De viser at økt solaktivitet eller varmere sol ikke kan forklare oppvarmingen vi ser.[2] Så er det selvfølgelig slik at varmen som akkumuleres på jorda kommer fra sola. Våre utslipp bidrar til at varmen ikke slipper ut av jordas system, men isteden blir lagret på jorda: i havene, i jordsmonnet, i lufta, overalt.


[1] Mange studier viser dette, lenker til et utvalg av disse finnes her: http://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming-intermediate.htm

[2] https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/, side 129, 392