Bygg for framtida!

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til energikrav for nye bygninger. – Strengere energikrav til boliger og andre bygg er viktig for å redusere energiforbruket. Det er bra for både klimaet, naturen, komforten og lommeboka, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

–  Det er positivt at energikravene strammes inn, og at vi får stadig mer miljøvennlige bygg. Selv om vi skulle ønske at regjeringen gikk enda lenger og vi er kritiske til noen endringer, er vi glade for at det nå er et forslag på bordet, sier Johnson.

Forslaget innebærer krav til mer energieffektive vinduer, mer isolasjon og mer effektivt teknisk utstyr. Ifølge regjeringen vil boliger bli 26 prosent mer energieffektive og kontorbygg 38 prosent mer energieffektive sammenliknet med dagens krav.

–  Det er fornuftig og nødvendig å bruke penger på å bygge slik at vi kan bruke mindre energi til oppvarming. Da kan vi produsere mindre energi, redusere klimagassutslippene og inngrepene i sårbar natur, sier Johnson.

De nye byggekravene vil føre til høyere byggekostnader, men lavere driftskostnader. Naturvernforbundet tror også flere boligeiere vil gå lenger enn kravene  når de ser at det vil gi bedre boliger med lavere energiregning.

–  Allerede i dag er det flere bygg som produserer mer energi enn det som brukes. I framtida vil det være normalen.  I tillegg må det gjennomføres små og store tiltak som kan redusere energiforbruket i de tusen hjem som allerede er bygget. Her er potensialet enormt, sier Johnson.

Et av forslagene som nå skal ut på høring, er krav om at det ikke skal være oppvarming med fossil energi. Stortinget har også tidligere varslet at det fra 2020 skal komme forbud mot fyring med fossil olje i alle bygg, også i dem som allerede er bygget.

–  Naturvernforbundet mener at nye bygg  ikke må bruke noen form for fossil energi. Her finnes det fornybare alternativer. Vi forventer at regjeringen snarest får på plass forbudet mot fyring med fossil olje i eksisterende bygg, sier Johnson.

De nye kravene som lanseres nå, er en oppfølging av vedtaket i klimaforliket fra 2012 om passivhusnivå fra 2015 og nesten null energinivå 2020.

Naturvernforbundet vil skrive en høringsuttalelse til forslaget hvor vi også påpeker negative sider. I forslaget åpnes det blant annet for mer bruk av direktevirkende elektrisitet (panelovner, varmekabler og elkjeler). Naturvernforbundet er kritiske til dette da vi mener andre oppvarmingsløsninger bør velges.