Du er her:

10 arter som trues av klimaendringer

FNs klimapanel advarer om at 20-30 prosent av jordens arter kan bli utryddet som følge av menneskeskapte klimaendringer. Vi gir deg historien om ti av disse.

Image1. Hjortehorn korall

Korallrev er svært sensitive for temperaturendringer. I dag har 20 prosent av jordens korallrev blitt usatt for uopprettelig skade.

Les mer om hvorda Hjortehorn korallen trues av klimaendringer (pdf).

 

Image

2. Ringsel

Ringselen lever i arktis og er svært avhengig av den arktiske isen. Når isen minker blir levevilkårene for ringselen dramatisk forverret. Det er usannsynlig at ringselen i mangel på sommeris vil kunne tilpasse seg et liv på land.

Les mer om hvordan Ringselen trues av klimaendringer (pdf).

 

Image

3. Havlærskilpadden

Dette er den største av jordens skilpadder med sine 500 kg. De legger egg på strender over store deler av verden. Når det blir varmere blir forholdene i sanden ofte mindre gunstig for eggene. I tillegg fører økt vannstand og flere stormer til vanskeligere forhold for skilpadden.

Les mer om hvordan Havlærskilpadden trues av klimaendringer (pdf).

 

pingviner
Fotograf: unknown
4. Keiserpingvin

Keiserpingvinen er avhengige av havisen i Antarktis. Når denne minker blir levevilkårene forverret. I tillegg gjør klimaendringene at krillen som pigvinen lever av minker i omfang. 

Les mer om hvordan Keiserpigvinen trues av klimaendringer (pdf).

 

Image5. Aloe Dichotoma

Dette treet finner vi i Sør-Afrika og Namibia hvor det blant annet benyttes av lokale urfolk. I dag er treet et nasjonalt symbol for Namibia. Etthvert som disse områdene i Afrika trues av økt ørkenspredning og et varmere klima har treet vanskelig å tilpasse de nye forholdene.

Les mer om hvordan Aloe Dichotoma trues av klimaendringer (pdf).

 

Image6. Klovnefisk

Klovnefisken er avhengig av korallrev for å overleve. Når korallrevene trues av klimaendringer gjør dette også livsgrunnlaget til klovnefisken vanskeligere.

Les mer om hvordan klovnefisken trues av klimaendringer (pdf).

 

Image7. Fjellrev

Etterhvert som det blir varmere sprer den boreale skogen seg til nye områder. Slik skog er uegnet for fjellreven. I tillegg trues fjellreven av rødreven som får bedre kår når det blir varmere.

Les mer om hvordan fjellreven trues av klimaendringer (pdf).

 

Image8. Laks

Varmere vann kan true laksen på mange områder, blant annet ved økt sykdomsspredning og forsyrrelser i avlingsprosessen. Det er også frykt fra forskere at planktonproduksjonen endres slik at økosystemer og fiske flyttes.

Les mer om hvordan laksen trues av klimaendringer (pdf).

 

Image9. Koalabjørn

Koalabjørnen lever i skogområder i Australia hvor de er avhengige av eukalyptustreet. Økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren reduserer næringsinnholdet i eukalyptustreet som igjen gjør at koalabjørnen ikke får den næringen den trenger.

Les mer om hvordan Koalabjørnen trues av klimaendringer (pdf).

 

Image10. Hvithval

Hvithvalen lever i Arktiske strøk hvor den lever av andre dyr i nærheten av havisen. Når denne reduseres vil også artene som lever av denne reduseres.

Les mer om hvordan hvithvalen trues av klimaendringer (pdf).

Bilder: Wikipedia Commons

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.11.2017