Norge er en klimasinke

Regjeringens klimamelding er til behandling på Stortinget. Naturvernforbundet etterlyser innsats som sørger for at utslippene reduseres i Norge.

Norge er annerledeslandet hvor de totale klimagassutslippene har økt med 3 prosent siden 1990. Sammenlikner vi oss med vårt naboland, har Sverige redusert utslippene i samme periode med 26 prosent, og har utslipp som er lavere enn Norge til tross for at de er langt flere innbyggere. Danmark har redusert utslippene med over 30 prosent. Beregningen bygger på de nyeste utslippstallene, 2016 for Norge og Sverige. Tallene fra Danmark er fra 2015.

Mangler tiltak som monner
I klimameldingen som ble diskutert i Stortinget denne uken mangler det tiltak som kan føre Norge på rett kurs i klimapolitikken.

– Hadde klimakutt vært en OL-gren hadde ikke Norge vært i nærheten av pallen. Norge må kutte utslipp nasjonalt i langt større grad enn det nå legges opp til. Det er nødvendig for å følge Paris-avtalen og for å få til omstilling i Norge. Klimameldingen tar heller ikke tak i de som forurenser mest, nemlig olje- og gassindustrien, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

–Alle utslipp må kuttes
Norske klimagassutslipp var i 2016 nesten 5 millioner tonn høyere enn klimamålet vi har satt oss for 2020, og Regjeringen har ikke et mål for hva utslippene skal være nasjonalt i 2030.

– Skal vi løse klimakrisen, må alle utslipp ned mot null så raskt som mulig. Å bruke smutthull i EU-systemet til å nå norske klimamål utsetter satsingen på miljøvennlige løsninger som bedre busstilbud, flere tog og lengre sykkelveier i Norge, sier Ask Lundberg.

Hun advarer Regjeringen mot utslippene som følger av ny rullebane på Gardermoen, økt letevirksomhet i Barentshavet og nye motorveier.

Ber Norge ta grep
Klimameldingen Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid ble lagt frem i juni i fjor og har et særlig fokus på felles gjennomføring for å oppnå EUs klimamål. Naturvernforbundet har sammen med andre organisasjoner levert innspill og deltatt på høring for at Norge skal ta grep som sikrer at Norge når målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Her kan du lese Naturvernforbundets innspill ttil klimameldingen.

Les også fellesinnspillet til klimameldingen fra 15 norske organisasjoner.

EUs klimamål for 2030 er at EUs totale klimagassutslipp skal reduseres med 40 prosent i forhold til 1990-nivå. Ifølge Climate Action Trackers beregninger vil EU og Norges mål ta oss til en verden med en temperaturstigning på 2–3°C, langt over målet i Paris-avtalen. En del EU-land har derfor valgt å gå lenger enn de 40 prosent de er pålagt av EU i sine nasjonale klimamål. Den svenske klimaloven innebærer for eksempel at Sverige skal kutte utslippene med 63 prosent innen 2030 i sektorene som ikke er en del av kvotesystemet. Vi forventer at Norge ikke vil være dårligere enn vårt naboland.