– Solberg må lytte til klimastreikene og øke norske klimaambisjoner

FNs generalsekretærs inviterer til klimatoppmøte i New York mandag 23. september. Verdens ledere er bedt om å ta med «konkrete, realistiske planer» for å øke sine nasjonale bidrag til Parisavtalen. Naturvernforbundet krever at Erna Solberg lytter til verdens elever, studenter og arbeidere som klimastreiker for klima, og kommer til New York med økte norske klimamål og ny klimafinansiering til Sør.

Amnesty International foran Stortinget

Nasjonale planer som så langt er levert under Parisavtalen er utilstrekkelige til å holde global oppvarming under 1,5 eller 2 grader. Formålet med toppmøtet er derfor å oppfordre til handling – på både 1) nasjonale utslippskutt og 2) klimafinansiering fra Nord til utslippskutt og tilpasning i Sør – i forkant av årets formelle klimaforhandlinger i Chile i desember.

– Norske utslipp har økt 3 prosent siden vi først vedtok klimamål i 1990 og økte igjen i 2018. Når disse tallene ikke inkluderer olje eller gass vi eksporterer – vårt største bidrag til klimakrisen – er det skammelig at regjering etter regjering ikke har gjort bedre. Erna Solberg må gi klare signaler i New York om at Norge ikke bare skal øke klimamål til minst 53 prosent utslippskutt innen 2030 (i tråd med SEIs rapport Norway’s Fair Share of the Paris Agreement), men også at disse kuttene skal tas i Norge, ikke gjennom kvotekjøp. Mål er likevel ikke nok – de må følges opp umiddelbart av en krisepakke for klima og natur, og en langsiktig plan for en rettferdig, grønn omstilling, sier Silje Ask Lundberg, lederen i Naturvernforbundet.

– Det er avgjørende for den globale klimadugnaden at rike land i Nord – som Norge – med mesteparten av skylden for klimaendringer bidrar med finansiell støtte til klimatiltak i land i Sør. Rike land er fortsatt langt unna målet om å mobilisere 100 milliarder dollar til klimafinansiering innen 2020. Erna Solberg bør love å doble finansiering til FNs klimafond på nytt i New York (fra 800 til 1.600 millioner kroner når fondet påfylles i høst). Samtidig har Norge i snitt bare gitt 8 prosent av årlig klimafinansiering til tilpasning. Når verdens mest sårbare land og folk allerede opplever farlige klimaendringer må Norge øke finansieringen til tilpasning, og erstatning av tap og skader fra uunngåelige klimaendringer, legger Ask Lundberg til.

Erna Solberg skal ifølge utkast til agendaen holde Norges tale som en del av programmet som heter Unlocking the Potential of Nature in Climate Action kl. 17.45-18 norsk tid (11.45-12 i New York). Ifølge utkast til agendaen handler bolken om “oppskalering av naturbaserte løsninger i nasjonale fastsatte bidrag og langtidsstrategier for å øke ambisjon og konkrete handlinger for å beskytte naturen og bedre bekjempe klimaendringer”.

Lær mer om klimatoppmøtet i New York på Naturvernforbundets and Regnskogfondets frokostseminar «Klimatoppmøte i New York og brann i Amazonas: kan vi endre kurs?» mandag 23. september, kl. 8, Kulturhuset i Oslo.

Les Naturvernforbundets and Regnskogfondets briefing om New York-toppmøtet.

Les Forum for utvikling og miljøs (ForUM) brev til Erna Solberg med krav til New York-toppmøtet.