Tafatt regjering uten nye tiltak for redusert energibruk i bygg

Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal spare 10 TWh i norske bygg innen 2030 fra dagens nivå på ca. 80 TWh. Naturvernforbundet har lenge ventet på regjeringens plan for å nå dette målet. – Det regjeringen kommer med i dette statsbudsjettet er skremmende dårlig. Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg.

enøk hus

Naturvernforbundet har sammen med flere jobbet for økt innsats for å spare energi, og var positive da Stortinget endelig satte et mål for redusert energibruk i forbindelse med behandlingen av energimeldingen. Den frigjorte energien kan redusere klimagassutslippene og spare verdifull natur for utbygging. Mer effektiv bruk av energi er et viktig klimatiltak og kan skape nye arbeidsplasser. Da er det skuffende at regjeringen ikke følger opp.

Olje- og energidepartementet hevder dagens virkemidler er tilstrekkelig for å nå målet Stortinget har vedtatt, men dette er høyst usikkert. I år avsluttes også Lavenergiprogrammet som har vært et viktig tiltak for redusert energibruk.

– Det trengs en opptrapping av innsatsen slik at eksisterende bygg blir mer energieffektive. Energiavgiftene bør økes og mye mer penger må gå tilbake til de som vil gjennomføre tiltak som reduserer energibruken, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Olje- og energidepartementets gjennomgang

Her kan du lese Naturvernforbundets reaksjoner på hele statsbudsjettet: