Krever avvikling av oljesnarveien

Tord Lien har i dag sendt ut forslag om å utvide oljeletingen med 87 nye områder gjennom Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). – Hele tildelingen må stoppes, og TFO-ordningen må avskaffes, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Olje- og energidepartementet foreslår å utvide leteaktiviteten i det som kalles «forhåndsdefinerte leteområder» med 87 blokker, fordelt på 53 i Barentshavet og 24 i Norskehavet. Ifølge Olje- og energidepartementet skal denne ordningen «fokusere på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd».

Dramatisk utvidelse

Når et område først er tildelt gjennom TFO er det ingen vei tilbake. Det finnes ingen mekanismer som kan endre statusen til et område basert på ny tilgjengelig kunnskap (for eksempel miljø- eller klimakunnskap), og ingen reell mulighet for tilbaketrekking av konsesjonen.

– Denne utlysningen er en dramatisk utvidelse av letearealer på norsk sokkel, som går langt utover definisjonen av et modent område. I Barentshavet finnes det kun én oljeplattform i dag. Likevel forsøker Tord Lien å definere nærmest halve Barentshavet som et modent område, slik at han kan låse inne letelisenser for all overskuelig framtid, sier Ask Lundberg.

– Får fritak fra klimadugnaden

Naturvernforbundet mener TFO-ordningen undergraver systemet for helhetlig havmiljøforvaltning og hindrer nødvendige klimatiltak i oljeindustrien. En samlet miljøbevegelse har tidligere krevd at ordningen avskaffes. Regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, er også kritiske til ordningen slik den brukes i dag. KrF vil «stramme inn eller avskaffe ordningen», mens Venstre vil «tilbakeføre TFO-ordningen slik den opprinnelig var ment».

– Hovedgrunnen til at de norske utslippene økte i 2015 var økte utslipp fra petroleumsindustrien. Til tross for at vi har vært gjennom en budsjetthøst hvor klimasaken holdt på å felle regjeringen, ser det ut til at Erna Solberg og Tord Lien fortsatt lar oljeindustrien får fritak fra den klimadugnaden resten av landet skal være med på, sier Ask Lundberg.

Har advart tidligere

Flere av områdene som er foreslått utlyst er i områder hvor de statlige miljøetatene tidligere har advart mot leteboring.

– Denne regjeringen setter stadig nye rekorder i å ignorere råd fra sine egne etater. Her skal man både åpne leteområder nordover, som Miljødirektoratet tidligere har advart mot, og gå helt inn mot de viktige Møreblokkene som er et av de viktigste områdene for fiskeriene. Det er helt bak mål, sier Ask Lundberg.