Du er her:

Praktisk informasjon

På denne siden finner dere praktisk informasjon til landsmøte 2022. Vi vil oppdatere siden når nye opplysninger foreligger.

Tidspunkt og sted for landsmøtet
Landsmøtet finner sted 22.–24. april 2022. Tidspunkt for møtestart fredag og møteslutt søndag vil komme med informasjonen i januar, men det vil planlegges for at det skal være mulig å rekke tog i retning Trondheim, Bergen og Kristiansand/Stavanger. 

Landsmøtet holdes på Scandic Hamar (Vangsvegen 121, Hamar), en kort gåtur fra Hamar stasjon.

Påmelding
Påmelding til landsmøtet skjer via påmeldingsskjema på landsmøtenettsidene. Denne åpner 11. januar 2022. Informasjonen vil legges ut på hjemmesiden denne dagen, i tillegg vil lenke til påmelding sendes ut sammen med øvrig informasjon i januar.

Kostnader
Lagene er selv ansvarlige for å dekke reisekostnadene til sine delegater til landsmøtet. Vi har en reiseutjevningspott, de som har reiseutgifter på mer enn 2000,- pr pers kan få refundert utgiftene over 2000,-. Frist for å søke reisestøtte er 15. juni 2022, eget skjema vil sendes ut i etterkant av landsmøtet. 

Lagene må selv dekke hele kostnaden knyttet til et ekstra døgn med overnatting torsdag til fredag. 

For landsmøtet fredag til søndag vil det være en deltakeravgift som dekker overnatting, mat fra fredag morgen til og med lunsj søndag, inkludert festmiddag lørdag kveld. Vi vil komme tilbake til dere med deltakeravgift så snart denne er klart. Denne vil også sendes ut sammen med informasjonen i januar. 

Viktige frister
21. januar:  Frist for innspill til valgkomiteen
25.januar:   Høringsfrist utkast til arbeidsprogram 2022-2024
11. mars:    Sakspapirene oppdateres på landsmøtenettsidene
18. mars:    Frist for å ha gjennomført årsmøte i lokal- og fylkeslag
18. mars:    Frist for innsending av endringsforslag til prinsipprogram og vedtekter, og forslag til uttalelser.
20. mars:    Påmeldingsfrist for delegater til landsmøtet
25. mars:    Sakspapirer med innkomne endringsforslag, forslag til uttalelser og innkomne forslag sendes til delegatene og lastes opp på landsmøtenettsiden
6. april:      Endelige sakspapirer med siste innstillinger fra landsstyret sendes til delegatene og lastes opp på landsmøtenettsiden

Delegater
Hvert lokallag har én representant i fylkesdelegasjonen. Denne representanten velges på lokallagets årsmøte. I tillegg til disse representantene velger fylkesårsmøtene delegater i henhold til fylkeslagenes medlemstall 31. desember:

  • 0-1000 medl.: 2 delegater
  • 1001-2000 medl.: 3 delegater
  • 2001-3000 medl.: 4 delegater
  • 3001-5000 medl.: 5 delegater
  • 5001-8000 medl.: 6 delegater
  • 8001-12000 medl.: 7 delegater
  • 12001 medl. og oppover: 8 delegater

Spørsmål?
Har du praktiske spørsmål ta kontakt med oss på landsmote@naturvernforbundet.no

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.10.2021