Du er her:

Praktisk informasjon

På denne siden finner dere praktisk informasjon til landsmøte 2022.

 1. Hva er landsmøtet
 2. Tidspunkt og sted
 3. Påmelding
 4. Kostnader
 5. Fremme forslag og frister

 

Hva er landsmøtet?
Landsmøtet er det høyeste organet i organisasjonen, og bestemmer (vedtar) følgende:

 • Naturvernforbunets politikk (prinsipprogram)
 • Hva Naturvernforbundet skal jobbe med i perioden 2022-2024 (Arbeidsprogram)
 • Hvilke spilleregler som gjelder for aktivitet og arbeid i Naturvernforbundet (Vedtekter)
 • Hvem som skal lede organisasjonen i de to neste årene (Valg av sentralstyre, landsstyre, kontrollkomité, valgkomité og revisor)
 • Mer detaljert om politikken vår (uttalelser)

I tillegg er landsmøte en arena for debatt og erfaringsutveksling, samt et møtepunkt for engasjerte naturvernere fra hele organisasjonen. På landsmøtet deltar: 

 • Valgte delegater
  • Delegater fra fylkeslagene (antall basert på medlemstall) valgt av fylkesårsmøtet
  • Delegater fra lokallagene (en delegat per lokallag) valg av årsmøtet i lokallaget
  • Delegater fra Natur og Ungdom (antall basert på medlemstall) valgt av landsmøtet til Natur og Ungdom
 • Landsstyret og sentralstyret
 • Inviterte gjester

 

Tidspunkt og sted

Tidspunkt for landsmøtet
Landsmøtet finner sted 22.–24. april 2022. Tidspunkt for møtestart fredag og møteslutt søndag vil komme med informasjonen i januar, men det vil planlegges for at det skal være mulig å rekke tog i retning Trondheim, Bergen og Kristiansand/Stavanger. 

Sted for landsmøtet
Landsmøtet holdes på Scandic Hamar (Vangsvegen 121, Hamar), en kort gåtur fra Hamar stasjon.

 

Påmelding til landsmøtet
Påmelding til landsmøtet 2022 er nå avsluttet. Har du spørsmål om din påmelding kan du ta kontakt med oss på landsmote@naturvernforbundet.no

 

Kostnader

Kostnader for deltakelse (egenandel)
Landsmøtedeltakelse i 2022 har følgende satser: 

 • Deltakeravgift for deltaker i enkeltrom 4.300,00 per delegat
 • Deltakeravgift for deltaker i dobbeltrom 3.600,00 per delegat
 • Deltakeravgift for deltaker i tremannsrom 3.400 per delegat
 • Deltakeravgift for deltaker uten overnatting 2.800,00 per delegat

Deltakeravgiften inkluderer overnatting (utenom uten overnatting) fra fredag til søndag, frokost lørdag og søndag, lunsj alle dagene, middag fredag og lørdag, samt servering underveis i møtet. 

NYTT: Støtte til deltakelse
Det er stor forskjell på økonomien i lagene i Naturvernforbundet. Derfor har vi for 2022 inført en ny ordning, der man kan søke om å få deler av deltakeravgiften dekket via oss. For å få søknaden vurdert må vi ha informasjon om egenkapital per 31.12.2021, samt regnskap for 2021 innlevert. 

Søknad og spørsmål om denne ordningen kan sendes til landsmote@naturvernforbundet.no. Merk e-post med "støtte for deltakelse". 

Kostnader for overnatting torsdag til fredag (tilleggsdøgn)
Tilleggsdøgn fra torsdag 21. til fredag 22. april dekkes av laget selv. Dette tilleggsdøgnet inkluderer overnatting torsdag til fredag, og frokost fredag morgen. Prisen for tilleggsdøgn er: 

 • Enkeltrom 1.050,00 per person
 • Dobbeltrom 575,00 per person
 • Tremannsrom 450,00 per person

Reiseutgifter
Lagene er selv ansvarlige for å dekke reisekostnadene til sine delegater til landsmøtet.

Som ved tidligere landsmøter har vi en reiseutjevningspott, der de som har reiseutgifter på mer enn 2.000,00 kroner per person, kan få refundert beløpet over 2.000,00 kroner. Denne ordningen fungerer sånn at man søker i etterkant. Frist for å søke om reiseutjevning er 15. juni 2022. Søknadsskjema og informasjon vil sendes ut i etterkant av gjennomført landsmøte. Husk å ta vare på kvitteringer og bilag. 

 

Fremme forslag og frister

Alle sakspapirene ligger på landsmøtesiden på hjemmesiden. Alle sakspapirene vil også være tilgjengelig i GoPlenum når dette åpner 19. april. 

Forslag som fremmes etter i dag, skal foreslås skriftlig i GoPlenum. Har du utfordringer med dette? Ta kontakt med sekretariatet på landsmote@naturvernforbundet.no

De ulike sakene har ulike frister og måter og fremme forslag til landsmøtet på, under går vi igjennom de viktigste fristene og måtene for å sende inn forslag. 

Naturvernforbundets prinsipprogram
Naturvernforbundets gjeldende prinsipprogram finner dere her. 

 • Fristen for å fremme forslag til endring av prinsipprogrammet var fem uker før landsmøtet, 18. mars 2022, i tråd med vedtektenes § 3-7, 6. 
 • Det er fortsatt mulig å fremme endringsforslag til allerede innsendte endringsforslag. I forretningsorden er det foreslått at fristen for dette er fredag 22. april 2022, klokka 14:00 (før debatten). 

Naturvernforbundets vedtekter
Naturvernforbundets gjeldende vedtekter finner dere her

 • Fristen for å fremme forslag til endring av vedtektene var fem uker før landsmøtet, 18. mars 2022, i tråd med vedtektenes § 12-1, 2. Det er ikke lenger mulig å fremme endringsforslag til vedtektene. Er man uenig i en foreslått endring, er det å stemme mot eneste mulighet.

Naturvernforbundets arbeidsprogram 2022-2024

 • Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for 2022-2024 ble offentliggjort 11. mars. 
 • Frist for å foreslå endringsforslag til arbeidsprogrammet er foreslått i forretningsorden at er fredag 22. april klokken 17:00 (dagen før debatten). 

Uttalelser

 • Frist for å fremme forslag til uttalelser til landsmøtet var fem uker før landsmøtet, 18. mars 2022, i tråd med vedtektenes § 3-7, 4.
 • Det er mulig å fremme endringsforslag til de foreslåtte uttalelsene. Frist for å fremme slikt forslag er i forretningsorden foreslått at det settes strek i debatten fredag 22. april

Valg
Det er mulig å fremme motkandidater til valgkomiteens innstilling. Det er i forretningsorden foreslått at denne fristen settes til fredag 22. april 2022, klokka 17:00.

 • Forslag på motkandidater kan leveres hele tiden frem til landsmøtet ved å sende e-post til landsmote@naturvernforbundet.no med følgende informasjon: 
  • Navn på forslagsstiller
  • Navn på kandidat
  • Hvilken plass den stilles som motforslag til
  • Om kandidaten er kjent med forslaget
  • Kontaktinformasjon (mobilnummer og e-post) til både forslagsstiller og kandidat. 

Etiske spørsmål?

Naturvernforbundet har etiske retningslinjer som skal følges på landsmøtet og retningslinjer for håndtering av varslingssaker. Naturvernforbundets etiske utvalg kan kontaktes på epost: etiskutvalg@naturvernforbundet.no

Spørsmål?
Har du praktiske spørsmål ta kontakt med oss på landsmote@naturvernforbundet.no

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.04.2022