Landsstyreuttalelse: Fornybar satsing – ikke på bekostning av uerstattelig natur, folkehelse og landskap

Vi trenger fornybar energi, men kravene til utbygging må skjerpes.