Legger opp til lakselus-eksplosjon

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har foreslått nye konsesjoner til oppdrettsanlegg uten noe tak på antall fisk, og uten grensenivåer for hvor mye lus det kan være. – Ministeren viser ingen forståelse for trusselen fra lakselus for villaksen vår, raser Naturvernforbundet. –

Lakselus truer norske fjorder, og både problemene med lus og forurensing fra avlusingsmiddel har blitt et voksende problem. Nå kan Regjeringen gjøre det større. I den siste utlysningen doblet Fiskeriminister Elisabeth Aspaker det tillatte nivået for lakselus til 0,2 lus for ekspanderende anlegg.

For få dager siden sendte Aspaker også ut et forslag på høring om etablering av  «utviklingskonsesjoner», uten tak på antall og uten krav til lusegrenser. 
– Det viser dessverre med all tydelighet at den eskalerende trusselen som lus utgjør mot villaks og sjøørret, ennå ikke er trengt inn hos den øverste ansvarlige for fiskeriforvaltningen. Tvert om legges det til rette for ny snikvekst uten lusekrav. Det er forstemmende og urovekkende, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. 

Håpnes viser til Riksrevisjonen som allerede i 2011 konstaterte at veksten i oppdrettsnæringen ikke var miljøtilpasset, og til senere rapporter fra Havforskningsinstituttet som dokumenterer at økningen i miljøproblemene som følger næringen fortsetter.