LO og NHO ignorerer IEA og naturhensyn 

LO og NHO sin nye energi- og industriplattform er ikke planen som trengs for å kutte klimagassutslipp, ta vare på naturen og omstille Norge til trygge arbeidsplasser for framtida. 

olje oljeplattform utbyggingHarald Pettersen

LO og NHO la i dag frem sin felles energi- og industripolitiske plattform. Naturvernforbundet synes det er positivt at de sammen ser på hvordan klimamålene skal nås, men er kritiske til plattformen.

I forrige uke kom Det internasjonale energibyrået med klar beskjed om at det ikke er rom for ny olje og gass skal vi nå Paris-avtalens mål om å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Dette burde vært en perfekt anledning for LO og NHO til endelig å innse at det ikke kan åpnes nye oljefelt på norsk sokkel. 

LO og NHO virker derimot å ha funnet sammen i en allianse for fortsatt oljevirksomhet og elektrifisering av sokkelen med kraft fra land som vil øke presset på naturødeleggende kraftutbygginger.  Truls Gulowsen

Elektrifisering av sokkelen vil ikke løse den største utfordringen, som er forbrenningen av olje og gass. Naturvernforbundet frykter at den enorme investeringen det vil kreve å elektrifisere sokkelen vil bidra til å forlenge utvinningen av forurensende olje og gass lenge etter at verdens utslipp skal være tilnærmet null, og gjennom dette hindre nødvendig omstilling av norsk næringsliv mens det ennå er tid.  

– LO og NHO sin energi- og industripolitiske plattform er ikke en plan for omstilling, men mer av alt. Det vi trenger er en plan for å kutte klimagassutslipp, ta vare på naturen og omstille Norge til trygge arbeidsplasser for framtida, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Verden skal redusere klimagassutslippene betraktelig. Dette vil endre rammene for norsk næringsvirksomhet, ikke minst fordi etterspørselen etter norsk olje og gass vil bli kraftig redusert. UNEP-rapporten Production Gap viser at Norge har verdens beste forutsetninger for å fase ut olje- og gassutvinningen. Dette er også i tråd med en rapport fra Statistisk sentralbyrå som viser at de makroøkonomiske konsekvensene av redusert oljevirksomhet på norsk sokkel vil være beskjedne. 

– LO og NHO bør lytte til Det internasjonale energibyrået og si nei til leting etter mer olje og gass i tråd med Paris-avtalen, mener Gulowsen.

Energieffektivisering 

LO og NHO sin plattform er et innspill til meldingen olje- og energiminister Tina Bru skal legge frem i juni om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. LO og NHO peker på at det må satses på energieffektivisering: “Energi som er spart ett sted kan brukes av noen andre, og til en lavere kostnad enn ny produksjon.” Det er Naturvernforbundet helt enig i. Organisasjonen forventer at det er noe Tina Bru også vektlegger i regjeringens melding.  

Utfasing er mulig

LO og NHO har flere forslag til nye satsinger, men så lenge de vil ha mer leting etter olje og gass blir dessverre ikke dette planen som viser hvordan vi skal få til en omstilling på lag med naturen.

– LO og NHO legger opp til elektrifisering av sokkelen som vil øke presset på naturødeleggende kraftutbygginger, påpeker Gulowsen.

Det er skuffende at LO og NHO ikke har tatt seg tid til å involvere miljøbevegelsen. Da kunne for eksempel Naturvernforbundet vist at det er fullt mulig å redusere den fossile energibruken med 55 prosent innen 2030 og fase den ut helt innen 2040 uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon. I tillegg til satsing på energieffektivisering forutsetter det en omlegging av transportsektoren, og at vi slutter å lete etter mer olje og gass, slik IEA og stadig flere, også i LO og NHO, har skjønt. 

LO og NHO har derimot laget en plan med mer av alt. Det er et problem for klima, natur og framtidas arbeidsplasser.