225 rovdyr drept i fjor

225 store rovdyr ble drept i Norge i 2012, blant dem hele 111 jerver. Man må helt tilbake til 1878 for å finne et høyere antall jerver drept.

Antall drepte rovdyr fortsetter på det svært høye nivået det har ligger på de siste årene. De siste ti årene er 1729 rovdyr drept i Norge. Ikke siden slutten av 1800-tallet er det skutt like mange rovdyr over en tiårsperiode.

Sammenlignet med rekordåret 2011 ble det skutt flere jerver og færre gauper, mens omtrent like mange ulver og bjørner ble drept. Hele 95 prosent av rovdyrene ble drept i lovlig jakt.

73 av de 111 jervene ble skutt av Statens naturoppsyn i type jakt som ellers er forbeholdt rene skadedyr. Naturoppsynet jakter med helikopter, bedøver jervetisper, setter på dem radiosenter og følger dem inn i hiene når de vender tilbake for å mate ungene. Så skyter de alle sammen. Aldri før er så mange jerver drept i denne typen jakt. Også i år skal en stor del av jervekvoten tas i slike ekstraordinære uttak.

– Vi er ikke imot jakt på jerv, men denne typen jakt hører fortiden til, og den bør avskaffes så raskt som mulig. Jerven er sterkt truet, og Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på den fordi vi har en stor del av den europeiske jervebestanden, sier Arnodd Håpnes,biolog og  fagleder i Naturverforbundet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir grønt lys til hijakt for å redusere skadene på beitedyr. Det skjer i tråd med Stortingets rovviltforlik. Seniorrådgiver Lars Bendik Austmo fortalte til Natur & miljø i fjor at de ekstraordinære uttakene slo alle rekorder i fjor.

– Å ta ut ei jervemor med unger er kontroversielt. Når vi likevel fatter vedtak om å gjøre det, er det fordi vi ikke nådde målene som er nedfelt i rovviltforliket i lisensjakten. Da ble det nødvendig å iverksette ekstraordinære tiltak for å få bestanden ned, sa Austmo da vi skrev om saken i fjor.

Austmo mener at metoden er forsvarlig.

– For jervens del, hvis den må dø, er avlivingsmetoden i hiuttak etisk forsvarlig med tanke på dyrenes lidelser, sier Austmo.

Rovdyr drept i Norge

År

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2003-2012

Ulv

6

4

9

1

6

3

6

8

10

10

63

Jerv

30

31

45

59

58

73

65

71

80

111

623

Gaupe

73

45

54

66

80

111

125

154

149

90

947

Bjørn

4

1

6

4

12

12

18

10

15

14

96

Totalt

113

81

114

130

156

199

214

243

254

225

1729

Store rovdyr drept i Norge i perioden 2003-2012. Kilde: Rovbasen