Generelle råd om innkjøp

Ved nye innkjøp har barnehager en unik mulighet til å kjøpe inn varer som er plast- og giftfrie. Valg av varer og materialvalg kan være vesentlig for å unngå plast og farlige giftstoffer. Under hvert kapittel har det stått forslag til hva som bør og kan tas hensyn til ved innkjøp. Det er verdt å merke seg at miljøbelastning og farlige kjemikalier som regel er størst for de menneskene som lager varene. Enkelte virksomheter tar mer hensyn til dette enn andre. Miljømerkinger kan være god hjelp for å handle litt mer miljøvennlige produkter. En oversikt kan du finne på forbrukerombudets nettsider: www.forbrukerradet.no/merkeoversikten

Ved større anskaffelser må offentlige virksomheter ta hensyn til loven om offentlig forvaltning og ta hensyn til både miljø og mennesker i leverandørkjeden. Se utdrag fra loven under. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir offentlige virksomheter råd om hvordan du kan få til klima- og miljøvennlige anskaffelser i praksis. Rådene kan være nyttige for alle, også private virksomheter. Her finner du veiledning, eksempler og nyheter: www.anskaffelser.no/klima-og-miljo

Initiativ for etisk handel (IEH) gir råd til virksomheter, både offentlige og private, om hvordan ta hensyn til mennesker og miljø i leverandørkjeden. For større anskaffelser og bygging av barnehager eller lekeområde kan det være lurt å tenke innovativt for å få en mest mulig plast- og giftfri barnehage: innovativeanskaffelser.no På nettsidene til Initiativ for etisk handel (IEH) finner du flere ressurser og verktøy som kan hjelpe deg å ta hensyn til miljø og mennesker i din leverandørkjede, i tillegg til å etterspørre mer miljøvennlige produkter: www.etiskhandel.no/ressurser