Nasjonal dugnad mot skadelige treslag 25.-26. september

Sitka, lutz, vestamerikansk hemlokk og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge. I september gjennomføres «Den store granryddedagen», hvor lokal- og fylkeslag fra Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening gjennomfører dugnader mot skadelige treslag over hele landet.

Granrydding

25.-26. september skal Norsk Botanisk Forening, Naturvernforbundet, WWF og Sabima arrangere en landsomfattende granryddedag for å sette fokus på problemer knytta til fremmede treslag. Vi ønsker så mange lokale aksjoner som mulig for å løfte fram problemet både hos skogeiere, politikere og folk flest gjennom aksjoner og medieomtale av problemet.

Rundt omkring i landet vil det foregå større og mindre aksjoner med fjerning og rydding av fremmede treslag.

Vi vil formidle til allmennheten og politikere om hvorfor fremmede treslag som sitkagran, lutzgran, vrifuru, lerkearter etc. er farlige arter for norsk natur. Vi håper det blir gjennomført mange lokale aksjoner.

Her finner dere mer faglig  bakgrunn om fremmede treslag: Den store granryddedagen – Norsk Botanisk Forening.

Målet med granryddedagen er å få økt fokus på problemet med fremmede arter og få flere med i kampen mot det som i dag faktisk er lovlig utplanting av disse «skogens pukkellakser». Vi vil synliggjøre at slike arter sprer seg ukontrollert inn i andre naturtyper og dermed true natur og artsmangfold langt utenfor der de plantes. Vi ønsker å skape forståelse for behovet for en endret forvaltning og vi ønsker forbud mot utplanting av fremmed treslag med høy økologisk risiko for å redusere problemet i framtiden.

Vi ønsker oss mange lokale aksjoner over hele landet i september og håper så mange lokal- og fylkeslag som mulig vil delta. Vi oppfordrer til å samarbeide med de andre organisasjonene lokalt og til å etablere gode allianser med andre aktører, f.eks. skogeiere som vil fjerne uønska granarter på sin eiendom. Vi ønsker også at det tas bilder og video av selve aktivitetene og at granryddedagen formidles på sosiale medier. Her kan dere få hjelp fra sekretariatet om nødvendig. Det oppfordres også til å invitere med media på granryddedagen for å skape økt forståelse om hvorfor fremmede arter er et stort og uønsket problem

Det kan også søkes aktivitetsmidler for å gjennomføre granryddedag.

Meld inn om deres lokallag skal ha aksjon til sekretariatet.

Ta gjerne kontakt med Arnodd i sekretariatet hvis behov: (ah@naturvernforbundet.no)