Naturvernforbundet anmelder Sporveien AS

Naturvernforbundet anmelder Sporveien AS etter den omfattende oljefyringslekkasjen tidligere i år hvor 24.500 liter fyringsolje havnet i Alnaelva og Oslofjorden. Lekkasjen stammet fra Sporveien AS sitt verksted på Ryen. Fyringsoljen gikk rett i Alnaelva og etterhvert endte store mengder med å renne ut i Oslofjorden, like ved både naturreservat og populære badeområder.

Anmeldelsen tar for seg brudd på forurensningsloven, forurensningsforskriften og internkontrollforskriften. Naturvernforbundet ber også om at politiet under etterforskningen vurderer om det i tillegg er grunnlag for å ta ut tiltale mot Norsk spesialolje AS som utførte arbeidet på oljetanken da lekkasjen inntraff.

Verkstedet til Sporveien AS skulle oppgraderes for økt kapasitet og det ble derfor besluttet å fjerne en oljefyr med tilhørende tanker. Det var 93.000 liter fyringsolje som i utgangspunktet skulle tømmes fra anlegget. Arbeidet skulle utføres i mai og juni 2018. Rådgivningsselskapet Rambøll vurderte prosjektet før gjennomføring og TT-Teknikk AS og deres underleverandør, Norsk spesialolje AS, ble engasjert til oppdraget.

Miljødirektoratet har etter lekkasjen gjennomført tilsyn med anlegget på Ryen, og det viser at lekkasjen kom fra røret til den minste tanken, ved overgangen fra grunn til bygning. Miljødirektoratet avdekket også at Sporveien AS ikke har ført tilsyn av tanken og tilhørende rør på de 54 årene de har hatt den.

Tankeier er ansvarlig for lekkasjen

– Det er alltid tankeieres oppgave å holde oljetanken i forskriftsmessig stand. Enhver lekkasje på grunn av mislighold av denne plikten er helt klart tankeiers ansvar. Derfor anmelder vi nå Sporveien AS, sier Martin Brandtzæg, rådgiver i Naturvernforbundet og ansvarlig for prosjektet Oljefri.no.  

Oljetanker har en antatt levetid på ca. 30 år. Etter dette er det stor fare for korrosjon og lekkasjer. Fra og med 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje i Norge. Mange må derfor se seg om etter alternativer og de rundt 250.000 nedgravde oljetankene rundt om i landet må tømmes, saneres og graves opp.

-Dette er en svært risikabel jobb og må gjøres av fagpersoner med relevant kompetanse. Det siste vi anbefaler er å sette i gang med fjerning av oljetanker selv. Heldigvis har vi kvalitetssikret en rekke slike aktører på oljefri.no, slik at det skal være både trygt og enkelt for deg å bli kvitt oljefyren, sier Brandtzæg.

Her kan du lese mer om hvordan du går fram for å bli kvitt den gamle tanken din

-Dette er potensielle miljøbomber som ligger rundt i hagene til folk. I verste fall risikerer man å måtte rive hus, grave opp hagen og man ødelegger naturen rundt seg. Vi har sett at noen erstatningssaker havner opp i millionklassen, sier Brandtzæg.

Store konsekvenser for miljøet

Konsekvensene av en slik oljelekkasje som vi så fra Sporveien AS kan ende opp med å bli katastrofal for natur og dyreliv i området.

-Der hvor lekkasjen nådde Oslofjorden er det bl.a. et viktig hekkeområde for sjøfugl. Det er flere naturreservater bare få hundre meter fra utløpet av Alnaelva, der fyringsoljen i stor grad rant ut, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet.

Rett bak ligger Bleikøya, hvor store deler er vernet som naturreservat. Den odden som ligger nærmest utslippet er Bleikøykalven og den er vernet som sjøfuglreservat. Her er det ferdselsforbud frem til 15.juli av hensyn til sjøfugl, og det er rett innenfor her at utslippet rant ut i Oslofjorden. Dette var tidligere Oslofjordens nest største sjøfuglkoloni med nesten 500 hekkende par av sjøfugl, men er allerede i sterk nedgang av andre årsaker. Her er arter som sildemåke, fiskemåke, ærfugl og hvitkinngås.

-Vi er sjokkert over at noe sånt kan skje. At en profesjonell aktør som Sporveien, med hjelp fra fagmiljøer som Rambøll, TT-Teknikk og Norsk spesialolje, kan opptre så uaktsomt er helt uakseptabelt, sier Esmark.

Hun påpeker videre at det må stilles spørsmålstegn ved disse aktørenes kompetanse når ingen av aktørene har undersøkt eller spurt om tilstanden på anlegget som skulle fjernes.

-Vi må kunne forvente mer av aktører som er leid inn for sin spesialkompetanse og som har dette som en del av sin daglige drift, sier Esmark.