Naturvernforbundet er Årets ildsjel

– Prisen fra Norsk Varme motiverer ekstra i arbeidet for oppvarmingsløsninger med lavt klimaavtrykk, sier prosjektleder for Oljefri, Martin Leander Brandtzæg.

Det var under Norsk Varmes årsmøte mandag forrige uke at prisen Årets ildsjel ble delt ut til Naturvernforbundet. Prisen skal gi anerkjennelse og heder til den eller de som har gjort en spesielt stor innsats for bransjen i et bredt perspektiv, utover det som tjener egen virksomhet alene.

– Vi er utrolig glade for det gode og langvarige samarbeidet med Norsk Varme. Det har vært viktig for å få flere til å bytte ut oljefyren og gå over til oppvarmingsløsninger med lavt klimaavtrykk. Naturvernforbundet har jobbet målrettet de siste ti årene sammen med myndigheter, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner for å sikre at alle kan omstille seg både trygt, enkelt og miljøvennlig til fornybare alternativer. Anerkjennelsen fra Norsk Varme motiverer ekstra i arbeidet, sier prosjektleder for Oljefri, Martin Leander Brandtzæg.

Juryens begrunnelse:

Norges Naturvernforbund har ikke bare en ideologisk, men også praktisk tilnærming til hvordan vi i fellesskap og i hverdagen skal bidra til et bedre miljø.

Gjennom kampanjer som oljefri.no, faktadeling gjennom brosjyrer, film og nett når forbundet vanlige nordmenn, og kan hjelpe de som ønsker en mer miljøvennlig hverdag. Som dialogpartner og kompetanseinstitusjon har ildstedsbransjen latt seg inspirere til å redusere utslippene i Norge og utlandet.

Juryen for Årets ildsjel trekker fram at Norges Naturvernforbund med en pragmatisk tilnærming når fram til mange, og evner å få til endring over tid. Dette skjer samtidig som forbundet evner å ivareta sin integritet og uavhengighet på en tillitsvekkende måte.

Du kan lese mer om Naturvernforbundets arbeid på www.oljefri.no og www.energismart.no.