Nordea trekker seg fra gruveprosjekt ved Førdefjorden

Storbanken Nordea trekker seg fra Nordic Minings gruveprosjekt med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Til E24 opplyser banken at det er miljøhensyn som ligger bak avgjørelsen.

Aksjonister lenket fast til et anleggsmaskin
Aksjonister fra Natur og Ungdom lenket seg våren 2022 fast til anleggsmaskiner for å stanse byggingen av Nordic Minings gruveanlegg i Vevring. Foto: Amanda Iversen Orlich.

– Dette er svært gode nyheter. Nordea har vært en av de største og viktigste investorene til Nordic Mining. Dette viser at tiden er i ferd med å løpe fra dette utdaterte og forurensende prosjektet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Nordea er Nord-Europas største finanskonsern og har vært en av Nordic Minings viktigste finansielle støttespillere. I 2020 var banken nest største investor med mer enn seks prosent av aksjene. Nå bekrefter banken at de har solgt seg helt ut. Nordic Mining har i lengre tid slitt med å skaffe nok kapital til gruveprosjektet.

– Selv om det finnes formell godkjenning av dumping av masse i sjøen fra myndighetene, så tror vi ikke at dette er noe våre fondskunder ønsker at vi investerer i, sier Eric Pedersen, leder for bærekraftige investeringer i Nordea, til E24.

Nordeas avgjørelse kommer kort tid etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom meldte at de vil saksøke staten for å ha gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

– Ved at dei no har selt seg heilt ut av ein betydeleg aksjepost i Nordic Mining, viser Nordea at dei tek miljøansvar for framtidige investeringar. Stadig fleire i finansmarknaden vil nok fylgje Nordea sitt eksempel og ikkje gå inn i prosjekt som øydelegg i staden for å bygge opp under naturverdiane vi treng for å leve, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

– Vi står i ei omfattande natur- og klimakrise som alle må ta innover seg. Å dumpe enorme mengder gruveavfall i reine, fiskerike Førdefjorden, full av evig sjølvfornyande matressursar, er å sage av greina vi sit på. Det er svært gledeleg at Nordea no viser veg og sender eit sterkt signal om at det miljøskadelege prosjektet til Nordic Mining ikkje har ei framtid, sier Thingnes Førsund.

Nordic Mining har fått driftstillatelse og utslippstillatelse og arbeider nå med å klargjøre tomten for bygging av industrianlegget i Vevring, hvor planen er å utvinne mineralet rutil fra et dagbrudd i Engebøfjellet. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom arbeider for å hindre at gruvedriften kan starte før saken er ferdig behandlet i retten. Advokatfirmaet CMS Kluge arbeider nå med stevningen, og det er ventet at saken kommer til behandling i Oslo tingrett løpet av 2023.

Norsk fjord
Gruveselskapet Nordic Mining har planer om å utvinne rutil og dumpe gruveavfalet i Førdefjorden. Nå trekker Nordea seg fra prosjektet. Illustrasjonsfoto: Wim Lassche