Ny rapport vil gi stryk til regjeringen

Torsdag 23. november lanserer Naturvernforbundet sin årlige statusrapport om oppfølging av Norges klimamål.

Truls GulowsenFartein Rudjord

Rapporten lanseres torsdag 23. november på informasjonsmøtet om årets klimatoppmøte på Klimahuset og på nettet. Rapporten omtales allerede i Klassekampen.

– Dette er en ganske brei evaluering av regjeringens klimapolitikk, og den er ment for å vise hvor det er forbedringspotensial. Dessverre synes vi at det ikke går så bra, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet har – basert på innspill fra samarbeidspartnere i blant annet Broen til framtiden-alliansen – utarbeidet ti punkter for en rettferdig omstilling av samfunnet. Sju av disse vurderes som «rødt» i rapportens trafikklyssystem, som betyr at Norge ikke er i rute til å nå målsettingen.

– I fjor ga vi litt poeng for ambisjoner og tegn til initiativ. Regjeringen la fram Grønn bok for første gang, det var arbeid med en klimatilpasningsmelding, og det ble snakket mye om grønn omstilling. I tida etter har vi sett at de tingene ikke hadde den tiltenkte effekten. Det føles som om momentumet har stoppet opp.

Les fjorårets rapport her!