Ny utsettelse av klimameldingen

Mens de norske klimautslippene øker, utsetter regjeringen nok en gang klimameldingen som skal vise hvordan Norge skal nå klimamålene. Klimameldingen skulle egentlig ha kommet i 2010, men ble utsatt til 2011. Nå viser det seg at meldingen ikke kommer før i 2012.

Jim West/Global Aware

– Det haster å få kuttet de norske utslippene av klimagasser. Vi har nå mista to år som burde vært brukt til å sette i verk viktige tiltak for å få utslippene ned, i stedet har de gått opp, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Klimameldingen skal komme med tiltakene og virkemidlene som gjør det mulig å redusere de norske utslippene av klimagasser med 30 prosent innen 2020. Klimakur-utredningen fra Klima- og forurensningsdirektoratet viser at det er fullt mulig å gjennomføre, men det trengs nye tiltak og virkemidler.

I et intervju med Adresseavisen 22. august sier miljøvernminister Erik Solheim at det pågår en sterk drakamp mellom departementene.

– Det er helt tydelig at Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet som skulle brukt tiden sin på å legge til rette for utslippsreduksjoner, forsøker å fraskrive seg ansvaret og i stedet fortsette som før med åpning av nye oljefelt og bygging av nye motorveier. Alle sektorer i samfunnet må delta i den nasjonale dugnaden for å få utslippene ned, fastslår Haltbrekken.

I klimaforliket som ble inngått i 2008 ble det framhevet at «Partene er enige om at tidlige tiltak har langt større effekt enn senere tiltak for å forhindre temperaturøkning. Partene mener derfor det er viktig å få oppslutning om en rask iverksetting av klimatiltak.»

– Med nok en utsettelse av klimameldingen, settes klimatiltakene igjen på vent. Klimaet og norsk næringsliv trenger en forutsigbar politikk som sikrer utslippsreduksjoner. Mangel på handling nå vil være en trussel mot framtidas arbeidsplasser i Norge. Da vil utslippskuttene måtte bli større og komme raskere. Derfor er det bedre å starte  omleggingen nå og dermed sikre en framtidsrettet næringsutvikling, sier Haltbrekken.

Regjeringen skal ha ros for sin internasjonale klimainnsats, særlig satsingen for å ta vare på regnskogen er et viktig klimatiltak. Men her hjemme mangler vi gjennomføring av tiltak og virkemidler som kutter utslippene. En gjennomgang viser at det er flere av tiltakene i det forrige klimaforliket som ikke er gjennomført. Partene i klimaforliket var blant annet enige om at klimamålet for transportsektoren er et viktig grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan, men det var ikke mulig å se da ny nasjonal transportplan ble lagt frem i 2009.

– Selv om klimameldingen utsettes, forventer vi at målene fra Klimaforliket står ved lag og at utslippene skal kuttes kraftig innen 2020, avslutter Haltbrekken.