Fortgang for energifrigjøring

Regjeringen har i dag gitt dispensasjon for drift av de mobile gasskraftverkene i Midt-Norge. – Nå må regjeringen gjøre alt den kan for å forhindre at gasskraftverkene blir tatt i bruk, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen må komme med en tiltakspakke for energieffektivisering i Midt- Norge. Det vil redusere strømregningene til både næringslivet og private.I tillegg vil det frigjøre store mengder energi – uten negative miljøkonsekvenser. Midt-Norge må bli et satsingsområde for klimavennlige energiløsninger, sier Haltbrekken.

Miljøverndepartementet åpnet i dag for en midlertidig endring av utslippstillatelsene for de to mobile gasskraftverkene.

Naturvernforbundet har i flere år etterlyst en slik plan for miljøvennlig håndtering av energisituasjonen i Midt-Norge. Haltbrekken mener myndighetene har latt problemet vokse uten å ta tak i det.
– Energieffektivisering er den beste løsningen på situasjonen i Midt-Norge både på kort og lang sikt, sier Haltbrekken.
Han sier at regjeringen ikke kan fortsette
med å tvinne tommeltotter og lene seg tilbake.
Det må tas et krafttak for å forhindre at de mobile utslippsbombene settes i drift, konkluderer Haltbrekken.

Les mer om energisparing her