Frps forslag er miljøfiendtlige

– Kutt i miljøavgifter som CO2-avgiften og flypassasjeravgiften er motsatt av hva Norge trenger nå, sier Holger Schlaupitz, fagsjef i Norges Naturvernforbund, i en kommentar til tidligere finansminister Siv Jensens uttalelser til NRK i kveld. Naturvernforbundet mener at forslag om avgiftslette på flytrafikken er helt feil medisin for å motvirke koronakrise og oljeprisfall.

Fly himmel

Naturvernforbundet mener det vil skape nye utfordringer seinere dersom vi kutter i viktige miljøavgifter som skal bidra til redusert flytrafikk. Og det er motstridende med tiltak som skal stimulere reiseaktiviteten, når reising faktisk er en hovedårsakene til at koronaviruset sprer seg og skaper nye utfordringer.

– Å redusere miljøavgifter gjør at Norge svekker sin egen evne til å gjøre nødvendige omstillingene seinere. Fallet og problemene kan da bli enda større, sier Schlaupitz videre.

Siv Jensen foreslår blant annet kutt i CO2-avgiften og flypassasjeravgiften og økt aktivitet i samferdselssektoren.

– Et viktig kriterium for alle tiltak som vurderes, må være at de påskynder nødvendig grønn omstilling av samfunnet. Da må vi blant annet stimulere til energisparing og miljøvennlige transportløsninger, påpeker Schlaupitz.

Naturvernforbundet mener også at vi bør bruke langt mer penger på å styrke Enovas støtteordninger for husholdninger og næringsbygg, slik at disse trenger mindre energi. Og vi bør bruke mer penger på sykkelveier og kollektivtransport.

 – Eventuelle økonomiske støtteordninger må fungere som en økonomisk kompensasjon, ikke som et virkemiddel som gir høyere CO2-utslipp eller økt oljeavhengighet, avslutter Schlaupitz i Naturvernforbundet.