Hardangerlinja haster ikke – sats på en tredje vei

Da Naturvernforbundet i dag var på høring i Hardanger-saken, ba Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken om kraftig satsing på energieffektivisering i bergensområdet.

Under høringsmøtet om kraftlinjene i Hardanger 10. februar, ba Naturvernforbundet olje- og energiminister Terje Riis-Johansen utrede mulighetene for en tredje vei i Hardanger. Kan vi løse energiutfordringene i bergensområdet med en kraftfull satsing på energieffektivisering og opprustning av det eksisterende kraftnettet?

– I august i fjor satte regjeringen ned fire ekspertutvalg for å vurdere kraftlinje kontra sjøkabel i Hardanger.
– Utvalgene leverte sine rapporter 1. februar.
– 10. februar ble det holdt høringsmøte om rapportene i Bergen hvor Naturvernforbundets leder deltok.
– Ekspertutvalgene var dessverre var ikke invitert til å delta.

Haster ikke med linje

Ekspertutvalgene som i forrige uke la fram sine rapporter tilbakeviser at det haster med ei kraftlinje i Hardanger, slik olje- og energidepartementet hevder. Forsyningssituasjonen i området er rett og slett ikke så alvorlig.
– Ekspertutvalgene har punkt for punkt tilbakevist olje- og energidepartementets påstander om at det haster med bygging av ei kraftlinje i Hardanger og at en sjøkabel ikke kan gi tilfredsstillende forsyningssikkerhet. Det var på høy tid vi fikk en ekstern kvalitetssjekk av arbeidet som Statnett, NVE og OED har gjort i over fem år, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.
– Nå må vi få en uavhengig vurdering av om vi kan løse utfordringene med en kraftfull satsing på energieffektivisering, økt fjernvarmeutbygging, innføring av toveiskommunikasjon og opprustning av det eksisterende nettet i stedet, sier han.

Holder ikke mål

Under dagens høring gikk Haltbrekken inn på hva som ble sagt fra Statnett og regjeringen i fjor, da vedtaket om utbygging ble fattet, og hva som er fakta i følge ekspertutvalgene.
– Ekspertutvalgene viser at det ikke var hold i OED sine argumenter for den naturødeleggende kraftlinja. Vi spør oss om det er noen grunn til å stole på OED når de nå sier at forsyningssikkerheten i bergensområdet ikke kan løses med energieffektivisering og opprustning av det eksisterende nettet. Vi vil derfor ha dette utredet av uavhengige eksperter, sier Haltbrekken.

Les Lars Haltbrekkens kronikk om at alle kan bli seierherrer i Hardangersaken her

Les Naturvernforbundets innspill i høringa her